Rosauro Almario

Ang Mananayaw, [tl] 1910

More Information

Wikipedia

WorldCat