Pilar J. Lazaro Hipolito

Rizal sa Harap ng Bayan
Talumpating Binigkas sa Look ng Bagumbayan, [tl] 1906

More Information

Wikipedia

WorldCat