Pascual de Leon

Buntong Hininga
Mga Tulang Tagalog, [tl] 1915

More Information

Wikipedia

WorldCat