Ezra Pound

Life: 1885-1972
Ezra Pound
More Information

Wikipedia

WorldCat