Aletta H. Jacobs

Life: 1854-1929

Sort by: Date or Title

Vrouwenkiesrecht, [nl] 1881

Brieven uit en over Amerika, [nl] 1906

Vrouwenkiesrecht in de Skandinavische landen, [nl] 1911

Reisbrieven uit Afrika en AziŽ
benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen, [nl] 1915

Aletta H. Jacobs
More Information

Wikipedia

WorldCat