Patricio Mariano

Sort by: Date or Title

Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan, [tl] 1906

Ang mga Anak Dalita, [tl] 1911

More Information

Wikipedia

WorldCat