Jose Maria Rivera

Life: 1882-

Sort by: Date or Title

Sa Tabi ng Bangin
Kasaysayan Tagalog, [tl] 1910

Esperanza, [tl] 1916

Cinematografo, [tl] 1920

More Information

Wikipedia

WorldCat