PF : West Germanic Languages

0-3 of 3 West Germanic Languages ebooks.

De Boeventaal
Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of De taal van de jongens van de vlakte
W.L.H. Köster Henke
Studien und Plaudereien im Vaterland
Second Series
Sigmon Stern