Reviews by Don Pepot

Si Tandang Basio Macunat

by Fray Miguel Lucio y Bustamante

Mula sa libro ni Poblete Pascual 1909:

Sinasabi sa librong iyong "Tanda Baciong Macunat", na ang tagalog daw "na inihihiwalay ó pinahihiwalay caya sa
calabaw ay naguiguing palamarang tao sa Dios at sa Harì": Ang pag-alimurang ito'y sinagot co sa aking "awit" n~g:

¿Anong sinasabi sa gayong pag-iríng
cungdî hayop camíng parang calabaw rin?
¡pagmurang cung tunay na pag-uurîin,
dusta'y bumábalic sa imbíng may turing!!

Ihalimbáwà n~g di ca rito anác
at icaw'y tumubò sa cabilang dagat,
hindî rin n~ga wastong dustáing marahás
ang lubhang payapang taga Filipinas.

¿Saan kinucuha iyang kinacain,
itinatabà mo't ikinagagalíng,
iguiniguinhawa't nagbibigay alíw
cung dî sa masamang ìyong iníiring?"

Reviewed on 2006.02.11

Ibong Adarna

by Anonymous

Ang galing naman nito! Hindi ko akalain na maganda pala ang original na kuwento nito. Napanood ko yung movie ni Dolphy dati pero wala pa sa kalahati pala ang toong kuwento! Dapat basahin ng lahat ng Pinoy!

Reviewed on 2005.12.31

more reviews ->

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Featured Books

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Who Murdered Mr. Malone?

Garden Girls Christian Cozy Mystery Series Book 1
Hope Callaghan

Who Murdered Mr. Malone? Book 1 of the Garden G... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Phantasia

Book One: Into the Rain
M.U. Riyadad

After finding the body of a dragon in a metalli... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Fearsome

Fearsome Series Book 1
S.A. Wolfe

*This is a stand-alone book in the Fearsome Ser... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Anais of Brightshire

The Blood Mage Chronicles Book 1
Jamie Wilson

While rumors of monsters rising in the south bring... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Sound of Sirens

Tales of Skylge #1
Jen Minkman

On the island of Skylge, electricity is only fo... Read more

(Promote your book here)