Reviews by J. Boulanger

De kleine Johannes

by Frederik van Eeden

Verantwoording bij de Nederlandse druk van 2009

Deze hertaling van De kleine Johannes maakt dit zinnebeeldige sprookje, waarin begrippen als natuur, liefde, geluk, verlangen, kennis en dood als personen worden opgevoerd, toegankelijk voor een nieuwe lezerskring.

Het is niet de bedoeling dat deze nieuwe uitgave het origineel verdringt. Voor de ‘oude’ lezers blijft de oorspronkelijke tekst, zowel antiquarisch als nieuw, beschikbaar.
Met vrij eenvoudige ingrepen kon de leesbaarheid worden verhoogd zonder dit klank- en kleurrijke natuursprookje aan sfeer verloor.

Woorden als ‘doch’, ‘dirkjesbos’, ‘altoos’, ‘schreien’, ‘weedom’ etc. zijn vervangen door hedendaagse equivalenten. Zorgvuldig is gekozen voor woorden die passen in de sfeer van het boekje.

Om dezelfde reden zijn de aanwijzingen van het Witte Woordenboek gevolgd.
Hier en daar zijn van één zin twee zinnen gemaakt. De negentiende-eeuwse vervoegingen zijn gemoderniseerd evenals de interpunctie. De alinea-indeling is vrijwel gelijk gebleven. De hoofdstuktitels zijn ingevoegd op basis van de studie van Jan Ligthart die in deze uitgave in verkorte vorm is opgenomen als nawoord.

(De uitgever)

‘In De kleine Johannes wordt in vier stadia de ontwikkeling geschetst van de levensfasen: de tijd van de fantasie (Windekind), de periode van vragen stellen (Wistik), de periode van onderzoek (Pluizer) en het stadium waarin het religieuze wordt gezocht. Johannes ervaart het conflict tussen gevoel en verstand en beleeft de strijd tussen schoonheidsbeleving en goedheid. Het gevoel overwint, de schoonheid wordt erkend en in goedheid wordt geleefd.
Het boekje boeit een grote lezerskring vanaf ca. 14 jaar’

(Biblion | nbc)

Reviewed on 2009.07.12

more reviews ->

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Featured Books

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(Promote your book here)