Reviews by Jan Duchateau

Thet Oera Linda Bok

by Anonymous

Dit boek is een grap van Francois Haverschmidt, alias Piet Paaltjens (onderzoek Jensma, RU Groningen, 2004).

Reviewed on 2010.05.30

more reviews ->