Reviews by Jefferson Medallon

Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza

by Modesto de Castro

an saya ni2 basahin

Reviewed on 2005.07.13

more reviews ->