Reviews by Jordi Plens

Sang Nova

by Marian Vayreda

Aquesta és una novel·la de tesi regionalista força interessant, no pas des del punt de vista estètic -deutor de Bosch de la Trinxeria i Pereda-, sinó des dels punts de vista històric i polític.
Per no allargar-me massa us deixo les dues referències bibliogràfiques bàsiques, per part meva, pel que fa al seu estudi:

- "Sanch nova", de Marià Vayreda : treball d'investigació / Jordi Plens (es pot consultar a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot), 1996.

-"Sanch nova", novel·la regionalista, Jordi Plens, dins "Actes
del Congrés Internacional d'història Catalunya i la Restauració", Centre d'Estudis del Bages, 1992.

Reviewed on 2009.05.17

more reviews ->

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Featured Books

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(Promote your book here)