Reviews by Don Pepot

Si Tandang Basio Macunat

by Fray Miguel Lucio y Bustamante

Mula sa libro ni Poblete Pascual 1909:

Sinasabi sa librong iyong "Tanda Baciong Macunat", na ang tagalog daw "na inihihiwalay ó pinahihiwalay caya sa
calabaw ay naguiguing palamarang tao sa Dios at sa Harì": Ang pag-alimurang ito'y sinagot co sa aking "awit" n~g:

¿Anong sinasabi sa gayong pag-iríng
cungdî hayop camíng parang calabaw rin?
¡pagmurang cung tunay na pag-uurîin,
dusta'y bumábalic sa imbíng may turing!!

Ihalimbáwà n~g di ca rito anác
at icaw'y tumubò sa cabilang dagat,
hindî rin n~ga wastong dustáing marahás
ang lubhang payapang taga Filipinas.

¿Saan kinucuha iyang kinacain,
itinatabà mo't ikinagagalíng,
iguiniguinhawa't nagbibigay alíw
cung dî sa masamang ìyong iníiring?"

Reviewed on 2006.02.11

Ibong Adarna

by Anonymous

Ang galing naman nito! Hindi ko akalain na maganda pala ang original na kuwento nito. Napanood ko yung movie ni Dolphy dati pero wala pa sa kalahati pala ang toong kuwento! Dapat basahin ng lahat ng Pinoy!

Reviewed on 2005.12.31

more reviews ->

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing help us improve and stay online.

Featured Books

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Prophecy's Queen

An Epic Fantasy: Prequel to The Triadine Saga
Timothy Bond

"Readers compare him to David Eddings and Brandon... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

The Eden Plague

Plague Wars Series Book 0
David VanDyke

Spend time inside a good book today! A Kindle Book... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

The Piano Girl

Part One of the Counterfeit Princess Series
Sherri Schoenborn Murray

She plays from memory. Her memories.

T... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Hollywood Assassin

A Hollywood Alphabet Series Thriller
M.Z. Kelly

HOLLYWOOD ASSASSIN: A Hollywood Alphabet Series... Read more

Cover image for manybooks.net - Reviewed Titles

Aurora Sky: Vampire Hunter

Nikki Jefford

If there is one thing eighteen-year-old Aurora... Read more

(Promote your book here)