Argelaga florida

by Josep Roig i Raventˇs

A la mem˛ria del meu pare en Joan Roig i Soler, pintor de claretats, adrešo aquests humils esplais, que en hores de rep˛s, ran del mar i al cim de les muntanyes, refan la meva Ónima de la fadiga ciutadana.

Review

required
required, not public

Allowed HTML tags:

<p>
<br>
<b>
<i>
<em>
<strong>
<ul>
<li>

excellent
Cover image for Argelaga florida