Free and Discounted Ebooks
Join 150,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Modern

Cover image for

Download


Author: Ernst Ahlgren
Published: 1888
Language: Swedish
Wordcount: 73,443 / 238 pg
LoC Category: PT
Downloads: 1,080
Added to site: 2005.04.26
mnybks.net#: 10168
Origin: gutenberg.org
Excerpt

dd; jag gör mig icke några illusioner. Till en början skulle jag blott önska, att du icke med afsigt undveke mig.»

»Det kommer jag inte heller att göra, såvida jag inte märker att du har några anspråk på mig i anledning af--blodsbandet.»--Det sista ordet uttalades med en lindrigt hånfull betoning.--»Men i så fall vet jag, att min natur kommer att reagera--rent ofrivilligt.»

»Det är afgjordt», sade hon gladt; och der blef åter ett ögonblicks paus. Derpå fortsatte hon:

»Skulle du--efter jag vet så litet om dig--vilja svara helt torrt på några frågor, som icke skola vara för närgångna?»

»Ja. Fråga.»

»Har du för alltid afbrutet studierna?»

»Mina akademiska studier menar du?»

»Ja.»

»Dem afslutade jag fö

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 150,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy