Reis naar Merw

De Aarde en haar Volken, 1887

Cover image for

Download


Author: Anonymous
Published: 1887
Language: Dutch
Wordcount: 28,703 / 97 pg
LoC Category: G
Downloads: 363
Added to site: 2007.11.11
mnybks.net#: 18978
Origin: gutenberg.org
Genre: Travel
Excerpt

dan bekruipt mij een gevoel van walging voor dit onzinnig stelsel van administratie, dat overal het wezen aan den ijdelsten en leegsten aller vormen opoffert. Maar--het is zoo--Rusland geniet niet het voorrecht een praatziek parlement te bezitten, dat veelal, trouw aan zijne roeping, zich beijvert de zaken op te houden of in de war te sturen. In dit autokratisch geregeerde land heeft een man, die het vertrouwen van zijn souverein geniet, zijn sic volo, sic iubeo uitgesproken; hij bepaalde een termijn binnen welken de werken gereed moesten zijn, en de werken waren gereed: de haven is klaar, de spoorwegdienst is in werking, de gemeenschap tusschen Europa en Azië is tot stand gebracht. De man, die dit groote werk heeft volbracht, is de generaal Annenkof. Mij zijn landen bekend, waar wetenschappelijke commissiën nog altijd bezig zouden zijn met het onderzoeken der voorloopige ontwerpen, om dan, na verloop van ettelijke maanden, te adviseeren tot een nader onderzoek. Zeker heiligt het doel de m

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Reis naar Merw by Anonymous - Free eBook

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for Reis naar Merw by Anonymous - Free eBook

Prophecy's Queen

An Epic Fantasy: Prequel to The Triadine Saga
Timothy Bond

"Readers compare him to David Eddings and Brandon... Read more

Cover image for Reis naar Merw by Anonymous - Free eBook

The Eden Plague

Plague Wars Series Book 0
David VanDyke

Spend time inside a good book today! A Kindle Book... Read more

Cover image for Reis naar Merw by Anonymous - Free eBook

The Piano Girl

Part One of the Counterfeit Princess Series
Sherri Schoenborn Murray

She plays from memory. Her memories.

T... Read more

Cover image for Reis naar Merw by Anonymous - Free eBook

Hollywood Assassin

A Hollywood Alphabet Series Thriller
M.Z. Kelly

HOLLYWOOD ASSASSIN: A Hollywood Alphabet Series... Read more

Cover image for Reis naar Merw by Anonymous - Free eBook

Aurora Sky: Vampire Hunter

Nikki Jefford

If there is one thing eighteen-year-old Aurora... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing help us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Across Asia on a Bicycle
by Thomas Gaskell Allen
Across The Plains
by Robert Louis Stevenson
The Innocents Abroad
by Mark Twain
A Tramp Abroad
by Mark Twain
Aztec Land
by Maturin M. Ballou
Adventures in Many Lands
by Various Authors
Cathedrals of Spain
by John A. Gade
A Cathedral Courtship
by Kate Douglas Wiggin
Abroad
by Various Authors
Byways Around San Francisco Bay
by William E. Hutchinson

See more popular titles from this genre.