Ons Heerlijk Vaderland (deel 2 van 4)

Boven en beneden den Moerdijk

Author: Dr. H. Blink
Published: 1908
Language: Dutch
Wordcount: 134,290 / 436 pg
Downloads: 319
Added to site: 2008.02.05
mnybks.net#: 19960
Genre: Non-fiction
Advertisement
Excerpt

meest alle betrekking op de Bijbelsche geschiedenis: de Bruiloft van Kana, de hemelvaart van Christus enz.

In deze Historische Zaal werd in 1743, 1754, 1765 en 1776 een synode gehouden; in 1767 werd deze zaal "de plaets tot het houden van het musicqcollege, 't welck van oudsher pleeg bijeen te komen in een camer van het Fraterhuys", zoodat er concerten werden gegeven; in 1775 werd de zaal nog aan een zangvereeniging afgestaan voor wekelijksche oefeningen, hoewel zij als zoodanig niet scheen te voldoen, zoodat men in 1776 een nieuwe concertzaal op het Prinsenhof bouwde, en in 1778 werd aan de "Societeyt der opgerigte oeconomische Tak" toegestaan, vergaderingen in de geschilderde zaal te houden. Later werd zij voor verschillende doeleinden gebruikt; zij werd door militairen in bezit genomen en deed afwisselend dienst als gymnastieklokaal, slaapplaats, magazijn, enz.

Daardoor was de Historische Zaal geheel in verval gekomen en in de eerste helft der vorige eeuw, toen men geheel onverschillig was te

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.