Dating Pilipinas

Cover image for

Download


Published: 1907
Language: Tagalog
Wordcount: 27,081 / 89 pg
LoC Category: P
Downloads: 3,012
Added to site: 2006.02.19
mnybks.net#: 12680
Origin: gutenberg.org
Genre: Non-fiction
Excerpt

agana sa mga halama't pananim, sa mga kayamanan at sa balang ikabubuhay,--ay di mapagtatakhang pamayanan n~g lahing ito.

Kung paano ang pagkapasimula ng pagkakaparito n~g mga ito ay di natin masabi at walang aklat na makapagpatotoo, datapua't ang m~ga pagkakaganiganito ng m~ga tao noong unang dako, na nangapapalipat sa ibang mga pulo't lupain ay di kaila sa mga kasaysayan, at nariyan ang mga aklat nina Ratztel, Ellis, John Dunmore at ibp. Noon ngang una na di pa lubhang kilala ang katalinuan sa pagdadagat at wala pang kagamitan, kungdi ang m~ga sasakyang may layag lamang ay madalas nangyayari sa mga magdadagat na kung totoong nangapapalaot sa dagat at inaabot ng pagbabago n~g han~gin ay nangapapaligaw hangang sa másadsad sa ibang lupain, at mangyare, kung hindi na mangakabalik at kabubuhayan naman ang lupaing kinasadsaran ay natutuluyan n~g doon mamayan, ó kung sakali mang nan~gakabalik at sa ganang kanila ay lalong m

Reviews

Average Rating of 5 from 1 reviews: *****
2006.03.05
Tamiko
*****

An excellent research material for students and history aficionados on the Philippines in the past. Sofronio Calderon touches on the following topics in this book:

Mga Unang Tao Rito

Lahing Pilipino

Pagkaparito at Pinangalingan ng Lahing Pilipino

Dating Pamamayan ng mga Tagarito

Dating Pananamit at Kalinisan sa Katawan
ng mga Tagarito

Dating Kaugaliang Pinanununtunan sa mga
Kapaslangan at Sigalutan

Wika

Pagbasa't Pagsulat

Asal at Gawì

Pagkakalakalan

Sasakyang-Tubig

Almás

Dating Ugali Tungkol sa Pag-aasawa

Dating Kaugalian Tungkol sa Paghihingalo,
Paglilibing at Pagluluksa

Dating Pagsamba't Pananampalataya ng
mga Tagarito

Isipan ng Ibang mga Tagarito Tungcol sa
Pasimula ng Sangkinapal


SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Helga: Out of Hedgelands

Wood Cow Chronicles Book 1
Rick Johnson

VOLUME ONE in the WOOD COW CHRONICLES series. <... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

The Titan Drowns: Time Travel Romance

New Atlantis Time Travel Romance Book 6
Nhys Glover

2013 SFR GALAXY AWARD WINNER

"Heroism and... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Valkyrie's Vengeance

Loki's Wolves Book 0
Melissa Snark

Fans of paranormal and urban fantasy will enjoy... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Chausiku

Nightmare of the Clans Book One
Pamela E. Cash

There are six secret clans across the world–Afr... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Mademoiselle At Arms

A Georgian Romance
Elizabeth Bailey

Set in the late Georgian era, Elizabeth Bailey’... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

The Tales of Tim Hurtletuta - New Beginnings

Tales of Tim Hurtletuta Series, Book 1
Matthew James Wilkins

"Tim Hurtletuta has forgotten something. He can... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

After the Cure

Deirdre Gould

Eight years ago the December Plague swept throu... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

The Unveiling

Book One (Age of Faith 1)
Tamara Leigh

12th century England: Two men vie for the thron... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Healing Her Heart

Crystal Lake Series Book 1
Laura Scott

Dr. Gabe Allen has a rule about dating colleagues... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Never A Choice

The Choices Trilogy #1
Dee Palmer

Bethany Thorne has secrets and she’s told a few... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
The Age of Reason
by Thomas Paine
On the Origin of Species
by Charles Darwin
An Introduction to Psychology
by Wilhelm Max Wundt
A History of English Literature
by George Saintsbury
10,000 Dreams Interpreted
by Gustavus Hindman Miller
Ethics
by Aristotle
Japanese Girls and Women
by Alice Mabel Bacon

See more popular titles from this genre.