Dating Pilipinas

Cover image for

Download


Published: 1907
Language: Tagalog
Wordcount: 27,081 / 89 pg
LoC Category: P
Downloads: 2,908
Added to site: 2006.02.19
mnybks.net#: 12680
Origin: gutenberg.org
Genre: Non-fiction
Excerpt

agana sa mga halama't pananim, sa mga kayamanan at sa balang ikabubuhay,--ay di mapagtatakhang pamayanan n~g lahing ito.

Kung paano ang pagkapasimula ng pagkakaparito n~g mga ito ay di natin masabi at walang aklat na makapagpatotoo, datapua't ang m~ga pagkakaganiganito ng m~ga tao noong unang dako, na nangapapalipat sa ibang mga pulo't lupain ay di kaila sa mga kasaysayan, at nariyan ang mga aklat nina Ratztel, Ellis, John Dunmore at ibp. Noon ngang una na di pa lubhang kilala ang katalinuan sa pagdadagat at wala pang kagamitan, kungdi ang m~ga sasakyang may layag lamang ay madalas nangyayari sa mga magdadagat na kung totoong nangapapalaot sa dagat at inaabot ng pagbabago n~g han~gin ay nangapapaligaw hangang sa másadsad sa ibang lupain, at mangyare, kung hindi na mangakabalik at kabubuhayan naman ang lupaing kinasadsaran ay natutuluyan n~g doon mamayan, ó kung sakali mang nan~gakabalik at sa ganang kanila ay lalong m

Reviews

Average Rating of 5 from 1 reviews: *****
2006.03.05
Tamiko
*****

An excellent research material for students and history aficionados on the Philippines in the past. Sofronio Calderon touches on the following topics in this book:

Mga Unang Tao Rito

Lahing Pilipino

Pagkaparito at Pinangalingan ng Lahing Pilipino

Dating Pamamayan ng mga Tagarito

Dating Pananamit at Kalinisan sa Katawan
ng mga Tagarito

Dating Kaugaliang Pinanununtunan sa mga
Kapaslangan at Sigalutan

Wika

Pagbasa't Pagsulat

Asal at Gawì

Pagkakalakalan

Sasakyang-Tubig

Almás

Dating Ugali Tungkol sa Pag-aasawa

Dating Kaugalian Tungkol sa Paghihingalo,
Paglilibing at Pagluluksa

Dating Pagsamba't Pananampalataya ng
mga Tagarito

Isipan ng Ibang mga Tagarito Tungcol sa
Pasimula ng Sangkinapal


(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for Dating Pilipinas by Sofronio G. Calderón - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Approaching Zero
by Paul Mungo
The Age of Reason
by Thomas Paine
10,000 Dreams Interpreted
by Gustavus Hindman Miller
The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
Werwolves
by Elliott O'Donnell
An Introduction to Yoga
by Annie Besant
Chess Strategy
by Edward Lasker

See more popular titles from this genre.