Over literatuur

Critisch en didactisch, tweede bundel

Language: Dutch
Wordcount: 87,952 / 288 pg
LoC Category: PN
Downloads: 297
Added to site: 2005.11.21
mnybks.net#: 11875
Genre: Criticism
Advertisement
Excerpt

lijn tusschen hoogere en lagere kunst in waarheid bestaat en waaruit zij blijkt; ten tweede, dat de productie van onzen dichter tot heden grootendeels tot de laatste behoort; maar zoolang ik dat niet zal hebben gedaan, gelieve de lezer toch wel in 't geheugen te houden, dat dit mijn meening is, een meening, waarmede de lof dien ik zoo gelukkig ben dezen kunstenaar te kunnen brengen, nžet in strijd is. Nu is het wel is waar een feit, dat blijkens diens vroegere, mij bekende werken, PathologieŽn en Libertijnsche Verzen, het zuiver-individueel sentiment van onzen auteur geen bijzonder hooge mate van kracht bezat en ofschoon in het eerstgenoemde werk zijn denken die wel [p.12] bezit--zich uitend in een vaak scherpzinnige redeneerkunst--wordt het ons toch spoedig duidelijk, dat met de aan van Deyssel's Adriaan ontleende stijlvormen van dit werk, ook een groot deel van de genereerende kracht-zelve van dien Meester werd geborgd--een zeer frequent verschijnsel overigens, in elk geval dat een kleiner kunstenaar door d

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.