Noveller

Cover image for

Download


Author: Minna Canth
Published: 1894
Language: Swedish
Wordcount: 44,122 / 142 pg
LoC Category: PD
Downloads: 1,250
Added to site: 2008.09.07
mnybks.net#: 22002
Excerpt

ckans barn»,) en skildring af proletariatets elände, slutande med förtviflan, brott och fängelse. Detta stycke uppfördes blott en enda gång 1888, då det också utkom i tryck. Dess vidare uppförande blef förbjudet, det ansågs för revolutionärt, uppviglande. Därtill kom någonting för mig oväntadt: det tillintetgjordes också af kritiken, icke blott den konservativa, utan också, på få undantag när, af den frisinnade kritiken.

Jag hade altså på ett bedröfligt sätt fått afsked från teatern; min författarevärksamhet ansågs numera knapt på något håll värd någon uppmuntran. För visso fick jag den tiden besanna Renans ord: »Mycket stark och mycket klok må den vara, som af plikt, äregirighet eller ett omildt öde kallas att blanda sig i den stackars mänsklighetens angelägenheter.&raq

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Noveller by Minna Canth - Free eBook

Phantasia

Book One: Into the Rain
M.U. Riyadad

After finding the body of a dragon in a metalli... Read more

Cover image for Noveller by Minna Canth - Free eBook

Fearsome

Fearsome Series Book 1
S.A. Wolfe

*This is a stand-alone book in the Fearsome Ser... Read more

Cover image for Noveller by Minna Canth - Free eBook

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for Noveller by Minna Canth - Free eBook

Anais of Brightshire

The Blood Mage Chronicles Book 1
Jamie Wilson

While rumors of monsters rising in the south bring... Read more

Cover image for Noveller by Minna Canth - Free eBook

Sound of Sirens

Tales of Skylge #1
Jen Minkman

On the island of Skylge, electricity is only fo... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Ulysses
by James Joyce
The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Clarimonde
by Théophile Gautier
Emma
by Jane Austen
The ''Genius''
by Theodore Dreiser
The Prince
by Nicolo Machiavelli
Dracula
by Bram Stoker
The Secret Adversary
by Agatha Christie
The Arabian Nights
by Andrew Lang
Pride and Prejudice
by Jane Austen

See more popular titles from this genre.