Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza

Cover image for

Download


Published: 1864
Language: Tagalog
Wordcount: 39,825 / 130 pg
LoC Category: PN
Downloads: 3,178
Added to site: 2005.06.05
mnybks.net#: 10494
Excerpt

o,i, umupó sa tabi nang panahian, dumampót nang cayo-gumamit nang carayom, at magbuó nang damit, ó humarap caya sa calán, magtiis nang init nang apóy sa pan~gun~gusina, ó aco caya,i, mag linis sa pamamahay, ang sinusunód co,i, yaong magandá mong hatol na ang gagauin nang babaye, pagcamulat nang matá hangang sa ipiquit ay ualang catapusán, at dapat ang uica mong papamihasahin ang catauan sa paggauá toui na, sa pagca,t, ang casipagan at calinisan, ay hiyas nang babaye, at ang catamara,i, isang capintasan.

Sa pagbasa mo, Urbana, nitong aquing titic, ay parang naquiquita co na, nagcucunót ang noó mo, ga namumuhí na,t, tinutugón mo aco, at nan~gun~gusap ca sa aquin: ang bilin co sa canitan Maestra na sabihin sa iyo na isulat mo sa aquin ay ang guinagauá mo sa arao arao, ¿ay ano caya ang cadahilanan Feliza, at ang sinaysay mo dito sa sulat ay ang gagauin co nang quita,i, nagsasama, at

Reviews

Average Rating of 3.8 from 5 reviews: ****

Sulatin na naglalaman ng mabuting mga asal na dapat asalin ng mga tao lalong lalo na ng mga pilipino. Dapat itong basahin at pagaralan ng mga estudyante na nag aaral sa sekondarya upang umunlad ang sarili pati na rin ang bayan.
Ito'y gawa ng isang pilipino kaya dapat basahin at ipagmalaki.

2006.09.03
Celine Marquez
****.

bakit kaya 4 reviews lang to including me?
14 yrs. old pa lang ako at mahilig ako sa mga ganitong sulatin dapat mas marami pa ang comments dito dahil marami kang mapupulot na mabuting aral, kahit na minsan malalim na yung mga salita... sana mas marami pa ang kabataang ma-appreciate ang ganitong sulatin.

2005.09.10
yourke F. Tamayo
***..

bagamat medyo may kalaliman ang mga salitang ginamit sa dulaang ito, pero pero napakaganda ang nais ipabatid ng mensahe mapupulutan mo ng mga aral.kaya kaya bilang isa na sa mga nakabasa inaanyayhan po kayong basahin ito. maraming salamat po.

2005.07.17
Tamiko
*****

Ang Pagsusulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza (Writings of two ladies Urbana and Feliza) was first published in 1864. It has hence been published in 1877, 1907, 1925, 1938, 1946, and 1947 making it the first "bestseller" in the Philippines. The book has also been translated into other local languages like Ilocano and Bicolano.

The book is about a correspondence between two ladies, talking about right morals, manners and conduct that should be learned by any cultured Filipino during the 1800s. From 1940 to 1960, the Philippine Education ministry used this material in public schools to teach the youth on Character Education. In 1970 to 1980, the book came into popularity again as scholars studied how this material contributed to tradition and Philippine literature.

Ang Pag Susulatan nang Dalauang Binibini ay unang pinalimbag noon 1864. Sinundan ito ng paglilimbag noon 1877, 1907, 1925, 1938, 1946 at 1947, kaya masasabi ito ang unang "bestseller" na libro sa Pilipinas. Ang librong ito ay isinalin rin sa Ilocano at Bicolano.

Sa pamamagitan ng pagsusulatn ng dalauang binibini, ay isinisiwalat ng autor ang magandang asal na dapat alamin ng bawat Pilipino noon 1800s. Noon 1940 hanggang 1960 ginamit ito ng Ministro ng Edukasyon sa pang publikong eskuwelahan para maturuan ang mga cabataan sa edukasyon karakter. Naging popular uli ito noon 1970 hanggang 1980 nang pinagaralan ng mga iskolar kung papaano nakapaghandog itong librong ito sa tradisyon at panitikang Pilipino.

an saya ni2 basahin


(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle – Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Clarimonde
by Théophile Gautier
The Arabian Nights
by Andrew Lang
The Secret Adversary
by Agatha Christie
The ''Genius''
by Theodore Dreiser
Moby Dick
by Herman Melville
War and Peace
by Leo Tolstoy
Crime and Punishment
by Fyodor Dostoyevsky
At the Mountains of Madness
by H.P. Lovecraft

See more popular titles from this genre.