Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza

Cover image for

Download


Published: 1864
Language: Tagalog
Wordcount: 39,825 / 130 pg
LoC Category: PN
Downloads: 3,267
Added to site: 2005.06.05
mnybks.net#: 10494
Excerpt

o,i, umupó sa tabi nang panahian, dumampót nang cayo-gumamit nang carayom, at magbuó nang damit, ó humarap caya sa calán, magtiis nang init nang apóy sa pan~gun~gusina, ó aco caya,i, mag linis sa pamamahay, ang sinusunód co,i, yaong magandá mong hatol na ang gagauin nang babaye, pagcamulat nang matá hangang sa ipiquit ay ualang catapusán, at dapat ang uica mong papamihasahin ang catauan sa paggauá toui na, sa pagca,t, ang casipagan at calinisan, ay hiyas nang babaye, at ang catamara,i, isang capintasan.

Sa pagbasa mo, Urbana, nitong aquing titic, ay parang naquiquita co na, nagcucunót ang noó mo, ga namumuhí na,t, tinutugón mo aco, at nan~gun~gusap ca sa aquin: ang bilin co sa canitan Maestra na sabihin sa iyo na isulat mo sa aquin ay ang guinagauá mo sa arao arao, ¿ay ano caya ang cadahilanan Feliza, at ang sinaysay mo dito sa sulat ay ang gagauin co nang quita,i, nagsasama, at

Reviews

Average Rating of 3.8 from 5 reviews: ****

Sulatin na naglalaman ng mabuting mga asal na dapat asalin ng mga tao lalong lalo na ng mga pilipino. Dapat itong basahin at pagaralan ng mga estudyante na nag aaral sa sekondarya upang umunlad ang sarili pati na rin ang bayan.
Ito'y gawa ng isang pilipino kaya dapat basahin at ipagmalaki.

2006.09.03
Celine Marquez
****.

bakit kaya 4 reviews lang to including me?
14 yrs. old pa lang ako at mahilig ako sa mga ganitong sulatin dapat mas marami pa ang comments dito dahil marami kang mapupulot na mabuting aral, kahit na minsan malalim na yung mga salita... sana mas marami pa ang kabataang ma-appreciate ang ganitong sulatin.

2005.09.10
yourke F. Tamayo
***..

bagamat medyo may kalaliman ang mga salitang ginamit sa dulaang ito, pero pero napakaganda ang nais ipabatid ng mensahe mapupulutan mo ng mga aral.kaya kaya bilang isa na sa mga nakabasa inaanyayhan po kayong basahin ito. maraming salamat po.

2005.07.17
Tamiko
*****

Ang Pagsusulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza (Writings of two ladies Urbana and Feliza) was first published in 1864. It has hence been published in 1877, 1907, 1925, 1938, 1946, and 1947 making it the first "bestseller" in the Philippines. The book has also been translated into other local languages like Ilocano and Bicolano.

The book is about a correspondence between two ladies, talking about right morals, manners and conduct that should be learned by any cultured Filipino during the 1800s. From 1940 to 1960, the Philippine Education ministry used this material in public schools to teach the youth on Character Education. In 1970 to 1980, the book came into popularity again as scholars studied how this material contributed to tradition and Philippine literature.

Ang Pag Susulatan nang Dalauang Binibini ay unang pinalimbag noon 1864. Sinundan ito ng paglilimbag noon 1877, 1907, 1925, 1938, 1946 at 1947, kaya masasabi ito ang unang "bestseller" na libro sa Pilipinas. Ang librong ito ay isinalin rin sa Ilocano at Bicolano.

Sa pamamagitan ng pagsusulatn ng dalauang binibini, ay isinisiwalat ng autor ang magandang asal na dapat alamin ng bawat Pilipino noon 1800s. Noon 1940 hanggang 1960 ginamit ito ng Ministro ng Edukasyon sa pang publikong eskuwelahan para maturuan ang mga cabataan sa edukasyon karakter. Naging popular uli ito noon 1970 hanggang 1980 nang pinagaralan ng mga iskolar kung papaano nakapaghandog itong librong ito sa tradisyon at panitikang Pilipino.

an saya ni2 basahin


SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Helga: Out of Hedgelands

Wood Cow Chronicles Book 1
Rick Johnson

VOLUME ONE in the WOOD COW CHRONICLES series. <... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Valkyrie's Vengeance

Loki's Wolves Book 0
Melissa Snark

Fans of paranormal and urban fantasy will enjoy... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

The Titan Drowns: Time Travel Romance

New Atlantis Time Travel Romance Book 6
Nhys Glover

2013 SFR GALAXY AWARD WINNER

"Heroism and... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Chausiku

Nightmare of the Clans Book One
Pamela E. Cash

There are six secret clans across the world–Afr... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Mademoiselle At Arms

A Georgian Romance
Elizabeth Bailey

Set in the late Georgian era, Elizabeth Bailey’... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

The Tales of Tim Hurtletuta - New Beginnings

Tales of Tim Hurtletuta Series, Book 1
Matthew James Wilkins

"Tim Hurtletuta has forgotten something. He can... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

After the Cure

Deirdre Gould

Eight years ago the December Plague swept throu... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

The Unveiling

Book One (Age of Faith 1)
Tamara Leigh

12th century England: Two men vie for the thron... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Healing Her Heart

Crystal Lake Series Book 1
Laura Scott

Dr. Gabe Allen has a rule about dating colleagues... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Never A Choice

The Choices Trilogy #1
Dee Palmer

Bethany Thorne has secrets and she’s told a few... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
War and Peace
by Leo Tolstoy
The ''Genius''
by Theodore Dreiser
Clarimonde
by Théophile Gautier
Pride and Prejudice
by Jane Austen
Moby Dick
by Herman Melville
The Secret Adversary
by Agatha Christie
The King's Daughters
by Emily Sarah Holt
Dracula
by Bram Stoker

See more popular titles from this genre.