Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza

Cover image for

Download


Published: 1864
Language: Tagalog
Wordcount: 39,825 / 130 pg
LoC Category: PN
Downloads: 3,157
Added to site: 2005.06.05
mnybks.net#: 10494
Excerpt

o,i, umupó sa tabi nang panahian, dumampót nang cayo-gumamit nang carayom, at magbuó nang damit, ó humarap caya sa calán, magtiis nang init nang apóy sa pan~gun~gusina, ó aco caya,i, mag linis sa pamamahay, ang sinusunód co,i, yaong magandá mong hatol na ang gagauin nang babaye, pagcamulat nang matá hangang sa ipiquit ay ualang catapusán, at dapat ang uica mong papamihasahin ang catauan sa paggauá toui na, sa pagca,t, ang casipagan at calinisan, ay hiyas nang babaye, at ang catamara,i, isang capintasan.

Sa pagbasa mo, Urbana, nitong aquing titic, ay parang naquiquita co na, nagcucunót ang noó mo, ga namumuhí na,t, tinutugón mo aco, at nan~gun~gusap ca sa aquin: ang bilin co sa canitan Maestra na sabihin sa iyo na isulat mo sa aquin ay ang guinagauá mo sa arao arao, ¿ay ano caya ang cadahilanan Feliza, at ang sinaysay mo dito sa sulat ay ang gagauin co nang quita,i, nagsasama, at

Reviews

Average Rating of 3.8 from 5 reviews: ****

Sulatin na naglalaman ng mabuting mga asal na dapat asalin ng mga tao lalong lalo na ng mga pilipino. Dapat itong basahin at pagaralan ng mga estudyante na nag aaral sa sekondarya upang umunlad ang sarili pati na rin ang bayan.
Ito'y gawa ng isang pilipino kaya dapat basahin at ipagmalaki.

2006.09.03
Celine Marquez
****.

bakit kaya 4 reviews lang to including me?
14 yrs. old pa lang ako at mahilig ako sa mga ganitong sulatin dapat mas marami pa ang comments dito dahil marami kang mapupulot na mabuting aral, kahit na minsan malalim na yung mga salita... sana mas marami pa ang kabataang ma-appreciate ang ganitong sulatin.

2005.09.10
yourke F. Tamayo
***..

bagamat medyo may kalaliman ang mga salitang ginamit sa dulaang ito, pero pero napakaganda ang nais ipabatid ng mensahe mapupulutan mo ng mga aral.kaya kaya bilang isa na sa mga nakabasa inaanyayhan po kayong basahin ito. maraming salamat po.

2005.07.17
Tamiko
*****

Ang Pagsusulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza (Writings of two ladies Urbana and Feliza) was first published in 1864. It has hence been published in 1877, 1907, 1925, 1938, 1946, and 1947 making it the first "bestseller" in the Philippines. The book has also been translated into other local languages like Ilocano and Bicolano.

The book is about a correspondence between two ladies, talking about right morals, manners and conduct that should be learned by any cultured Filipino during the 1800s. From 1940 to 1960, the Philippine Education ministry used this material in public schools to teach the youth on Character Education. In 1970 to 1980, the book came into popularity again as scholars studied how this material contributed to tradition and Philippine literature.

Ang Pag Susulatan nang Dalauang Binibini ay unang pinalimbag noon 1864. Sinundan ito ng paglilimbag noon 1877, 1907, 1925, 1938, 1946 at 1947, kaya masasabi ito ang unang "bestseller" na libro sa Pilipinas. Ang librong ito ay isinalin rin sa Ilocano at Bicolano.

Sa pamamagitan ng pagsusulatn ng dalauang binibini, ay isinisiwalat ng autor ang magandang asal na dapat alamin ng bawat Pilipino noon 1800s. Noon 1940 hanggang 1960 ginamit ito ng Ministro ng Edukasyon sa pang publikong eskuwelahan para maturuan ang mga cabataan sa edukasyon karakter. Naging popular uli ito noon 1970 hanggang 1980 nang pinagaralan ng mga iskolar kung papaano nakapaghandog itong librong ito sa tradisyon at panitikang Pilipino.

an saya ni2 basahin


(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza by Modesto de Castro - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Clarimonde
by Théophile Gautier
The Arabian Nights
by Andrew Lang
Pride and Prejudice
by Jane Austen
The Secret Adversary
by Agatha Christie
The Prince
by Nicolo Machiavelli
The Count's Chauffeur
by William le Queux
At the Mountains of Madness
by H.P. Lovecraft
Dracula
by Bram Stoker
Jerusalem
by Selma Lagerlof

See more popular titles from this genre.