De lelie van's-Gravenhage

Cover image for

Download


Author: J.J. Cremer
Language: Dutch
Wordcount: 152,424 / 469 pg
LoC Category: PN
Downloads: 1,025
Added to site: 2009.02.25
mnybks.net#: 23529
Genre: Non-fiction
Excerpt

Lezers, die uit het op straat verhandelde slechts gedeeltelijk de ware toedracht der zaak zullen begrepen hebben, zeer beknopt bij de geschiedenis van dien dag stil te staan, en hun de oorzaak dier feestelijkheden duidelijk te maken.

Filips III, Koning van Spanje, neigde tot vrede; verscheidene beweegredenen drongen hem hiertoe, en voorzeker wel het meest de aanzienlijke geldsommen die het krijgvoeren in de Vereenigde Nederlandsche Gewesten aan den Spaanschen Staat kostten. Drie millioen, zesmaal honderdduizend kronen toch werden er minstens jaarlijks vereischt, om in de behoeften van dezen krijg te blijven voorzien.

Door de ongeloofelijke dapperheid en het kloek beleid van Prins Maurits, was het den Spaanschen bevelhebber markgraaf Ambrosio Spinola bijna onmogelijk geweest, over de stroomen tot in het hart der Vereenigde Gewesten door te dringen, en zeker was het te voorzien, dat de weinige sterke plaatsen, welke hij genomen had, niet te houden zouden zijn, wanneer de Staten van Holland, door

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for De lelie van's-Gravenhage by J.J. Cremer - Free eBook

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for De lelie van's-Gravenhage by J.J. Cremer - Free eBook

Prophecy's Queen

An Epic Fantasy: Prequel to The Triadine Saga
Timothy Bond

"Readers compare him to David Eddings and Brandon... Read more

Cover image for De lelie van's-Gravenhage by J.J. Cremer - Free eBook

The Eden Plague

Plague Wars Series Book 0
David VanDyke

Spend time inside a good book today! A Kindle Book... Read more

Cover image for De lelie van's-Gravenhage by J.J. Cremer - Free eBook

The Piano Girl

Part One of the Counterfeit Princess Series
Sherri Schoenborn Murray

She plays from memory. Her memories.

T... Read more

Cover image for De lelie van's-Gravenhage by J.J. Cremer - Free eBook

Hollywood Assassin

A Hollywood Alphabet Series Thriller
M.Z. Kelly

HOLLYWOOD ASSASSIN: A Hollywood Alphabet Series... Read more

Cover image for De lelie van's-Gravenhage by J.J. Cremer - Free eBook

Aurora Sky: Vampire Hunter

Nikki Jefford

If there is one thing eighteen-year-old Aurora... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing help us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
The Age of Reason
by Thomas Paine
On the Origin of Species
by Charles Darwin
Hacker Crackdown
by Bruce Sterling

See more popular titles from this genre.