Sherlock Holmes: De Agra-Schat

[The Sign of the Four]

Cover image for

Download


Published: 1890
Language: Dutch
Wordcount: 42,987 / 138 pg
LoC Category: PS
Downloads: 3,692
Added to site: 2010.01.12
mnybks.net#: 26282
Origin: gutenberg.org
Excerpt

aan uw oudsten broeder heeft toebehoord, die het van uwen vader geërfd heeft."

»Dat leidt gij zeker af van de H. W. op de kast?"

»Zeer juist. De W. doet uw eigen naam veronderstellen. De datum van het horloge klimt op tot omstreeks voor vijftig jaren terug, en de initialen zijn even oud als het horloge zelve. Kostbaarheden gaan gewoonlijk op den oudsten zoon over, en hij draagt in den regel denzelfden naam als de vader. Uw vader is, indien ik mij goed herinner, reeds verscheiden jaren overleden. Dientengevolge is het horloge in handen gekomen van uw oudsten broeder."

»Zooverre zijt gij juist," zeide ik, »weet gij nog meer?"

»Hij was een man van zeer ongestadige en zorgelooze levenswijze. Hij had eens goede vooruitzichten, maar hij verschopte zijn geluk; leefde gedurende eenigen tijd in armoede, met korte tusschenpoozen van voorspoed, en nadat hij eindelijk aan den drank verslaafd was geraakt, stierf hij. Dat is al wat ik kan afleiden."

Ik

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Who Murdered Mr. Malone?

Garden Girls Christian Cozy Mystery Series Book 1
Hope Callaghan

Who Murdered Mr. Malone? Book 1 of the Garden G... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Phantasia

Book One: Into the Rain
M.U. Riyadad

After finding the body of a dragon in a metalli... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Fearsome

Fearsome Series Book 1
S.A. Wolfe

*This is a stand-alone book in the Fearsome Ser... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Anais of Brightshire

The Blood Mage Chronicles Book 1
Jamie Wilson

While rumors of monsters rising in the south bring... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Sound of Sirens

Tales of Skylge #1
Jen Minkman

On the island of Skylge, electricity is only fo... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Who Murdered Mr. Malone?
by Hope Callaghan
The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Hollywood Assassin
by M.Z. Kelly
The Secret Adversary
by Agatha Christie
Crime and Punishment
by Fyodor Dostoyevsky
A Study In Scarlet
by Arthur Conan Doyle
The Adventures of the Infallible Godahl
by Frederick Irving Anderson

See more popular titles from this genre.