Sherlock Holmes: De Agra-Schat

[The Sign of the Four]

Cover image for

Download


Published: 1890
Language: Dutch
Wordcount: 42,987 / 138 pg
LoC Category: PS
Downloads: 3,793
Added to site: 2010.01.12
mnybks.net#: 26282
Origin: gutenberg.org
Excerpt

aan uw oudsten broeder heeft toebehoord, die het van uwen vader geërfd heeft."

»Dat leidt gij zeker af van de H. W. op de kast?"

»Zeer juist. De W. doet uw eigen naam veronderstellen. De datum van het horloge klimt op tot omstreeks voor vijftig jaren terug, en de initialen zijn even oud als het horloge zelve. Kostbaarheden gaan gewoonlijk op den oudsten zoon over, en hij draagt in den regel denzelfden naam als de vader. Uw vader is, indien ik mij goed herinner, reeds verscheiden jaren overleden. Dientengevolge is het horloge in handen gekomen van uw oudsten broeder."

»Zooverre zijt gij juist," zeide ik, »weet gij nog meer?"

»Hij was een man van zeer ongestadige en zorgelooze levenswijze. Hij had eens goede vooruitzichten, maar hij verschopte zijn geluk; leefde gedurende eenigen tijd in armoede, met korte tusschenpoozen van voorspoed, en nadat hij eindelijk aan den drank verslaafd was geraakt, stierf hij. Dat is al wat ik kan afleiden."

Ik

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

The Titan Drowns: Time Travel Romance

New Atlantis Time Travel Romance Book 6
Nhys Glover

2013 SFR GALAXY AWARD WINNER

"Heroism and... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Helga: Out of Hedgelands

Wood Cow Chronicles Book 1
Rick Johnson

VOLUME ONE in the WOOD COW CHRONICLES series. <... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Valkyrie's Vengeance

Loki's Wolves Book 0
Melissa Snark

Fans of paranormal and urban fantasy will enjoy... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Chausiku

Nightmare of the Clans Book One
Pamela E. Cash

There are six secret clans across the world–Afr... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Mademoiselle At Arms

A Georgian Romance
Elizabeth Bailey

Set in the late Georgian era, Elizabeth Bailey’... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

The Tales of Tim Hurtletuta - New Beginnings

Tales of Tim Hurtletuta Series, Book 1
Matthew James Wilkins

"Tim Hurtletuta has forgotten something. He can... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

After the Cure

Deirdre Gould

Eight years ago the December Plague swept throu... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

The Unveiling

Book One (Age of Faith 1)
Tamara Leigh

12th century England: Two men vie for the thron... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Healing Her Heart

Crystal Lake Series Book 1
Laura Scott

Dr. Gabe Allen has a rule about dating colleagues... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Never A Choice

The Choices Trilogy #1
Dee Palmer

Bethany Thorne has secrets and she’s told a few... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
The Secret Adversary
by Agatha Christie
Crime and Punishment
by Fyodor Dostoyevsky
The Accused
by Harold R. Daniels
The Lone Wolf
by Louis Joseph Vance
A Study In Scarlet
by Arthur Conan Doyle
The Black Box
by E. Phillips Oppenheim
'Laramie'
by Charles King

See more popular titles from this genre.