Sherlock Holmes: De Agra-Schat

[The Sign of the Four]

Cover image for

Download


Published: 1890
Language: Dutch
Wordcount: 42,987 / 138 pg
LoC Category: PS
Downloads: 3,733
Added to site: 2010.01.12
mnybks.net#: 26282
Origin: gutenberg.org
Excerpt

aan uw oudsten broeder heeft toebehoord, die het van uwen vader geërfd heeft."

»Dat leidt gij zeker af van de H. W. op de kast?"

»Zeer juist. De W. doet uw eigen naam veronderstellen. De datum van het horloge klimt op tot omstreeks voor vijftig jaren terug, en de initialen zijn even oud als het horloge zelve. Kostbaarheden gaan gewoonlijk op den oudsten zoon over, en hij draagt in den regel denzelfden naam als de vader. Uw vader is, indien ik mij goed herinner, reeds verscheiden jaren overleden. Dientengevolge is het horloge in handen gekomen van uw oudsten broeder."

»Zooverre zijt gij juist," zeide ik, »weet gij nog meer?"

»Hij was een man van zeer ongestadige en zorgelooze levenswijze. Hij had eens goede vooruitzichten, maar hij verschopte zijn geluk; leefde gedurende eenigen tijd in armoede, met korte tusschenpoozen van voorspoed, en nadat hij eindelijk aan den drank verslaafd was geraakt, stierf hij. Dat is al wat ik kan afleiden."

Ik

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Rise of The Iron Eagle
by Roy A. Teel Jr.
The Secret Adversary
by Agatha Christie
Crime and Punishment
by Fyodor Dostoyevsky
Who Murdered Mr. Malone?
by Hope Callaghan
A Good Man Gone
by A.W. Hartoin
Astray in Couper
by R. Marquez
Loose Ends
by David VanDyke

See more popular titles from this genre.