De heele wereld rond

Een leesboek ter bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis, ten dienste der volksschool

Published: 1883
Language: Dutch
Wordcount: 23,954 / 82 pg
LoC Category: GV
Downloads: 730
Added to site: 2009.01.07
mnybks.net#: 23058
Origin: gutenberg.org
Genre: Travel
Advertisement
Excerpt

Onafzienbare sneeuwvelden en met ijs bedekte rotsen begrenzen den horizont; de natuur ligt in de boeien van een schier eindeloozen winter geslagen. Het leven is er een aanhoudende kamp met ontberingen van allerlei aard en de verschrikkingen der koude en des hongers. De menschen en zelfs de sneeuw wasemen uit, en oogenblikkelijk veranderen deze uitwasemingen in millioenen ijssplinters, die met een gerucht, alsof men zijde of taf scheurt, door de lucht ruischen. De rendieren zoeken schuil in de bosschen en dringen dicht opeen, om zich te verwarmen. Alleen de donkere wintervogel, de raaf, doorklieft nog met trage vlerken de lucht. De dikste boomstammen splijten met luid gekraak, rotsblokken worden van hunne plaats gerukt, en in den bodem der dalen openen zich gapende spleten en kloven, waaruit onderaardsche wateren opborrelen, die eene dampwolk opzenden, om dan terstond tot ijs te stollen. De honden der SiberiŽrs wroeten zich onder in de sneeuw en hun dof huilen klinkt door de stille winterlucht. Niet

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.