Free and Discounted Ebooks
Join 150,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Het Geldersch Byenboek

of pratyk der byen, langs den kant der Maes, Peel en Niers, in het overkwartier van Gelderland

Cover image for

Download


Author: Petrus Hendrix
Published: 1890
Language: Dutch
Wordcount: 25,718 / 80 pg
LoC Category: D
Downloads: 376
Added to site: 2009.01.19
mnybks.net#: 23176
Genre: History
Excerpt

et pratyk weynig ofte niet. Daerom heb ick geen speculatie maer alleen het pratyk wyllen voorstellen, maer overmits het pratyk in allen Landen niet het zelve en kan syn, daerom heb ick in den tytel van dit boeck gestelt dat de byen langhs de Maes, Peel, Niers en andere naeburighe landen met profyt steeds konnen gehantért ende bearbeydt worden; want langhs deese kanten bearbeydt men de byen om honigh te haelen op den boekweydt, heyden ofte Peel en daerom moeten sy in het vroeghjaer sterck gedreeven worden opdat men in den Somer veel volck ofte byen heeft. Maer in andere Landen waer de byen int voorjaer principael den honigh haelen, moeten sy soo niet gehantiert, en uyt malkander gedreeven worden, omdat sy in het naerjaer weynigh honigh haelen en soo soude den byenman veel volckx of byen hebben maer weynigh ofte geen honigh; daerom moet een voorsychtigh byeman bemercken de plaets en Land waer hy de byen hantiert en bearbeydt. Maer ist saecken dat de byen alleen in den Lenten op deze plaets staen en in de

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 150,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Author of the Day

Nicole Harkin
Nicole Harkin grew up in Montana and Georgia with parents who were steeped in the airline industry. To Harkin, family life was an interesting mix of secrets, drama and humor. She ended up writing a memoir which won an award and keeps readers at the edge of their seats. Illness, cancer, teen pregnancy: it’s all in there! As our Author of the Day, Harkin talks more about her childhood, her hobbies and what drove her to write this memoir.
Read full interview...