Rizal sa Harap ng Bayan

Talumpating Binigkas sa Look ng Bagumbayan

Cover image for

Download


Published: 1906
Language: Tagalog
Wordcount: 4,143 / 20 pg
Downloads: 778
Added to site: 2006.05.05
mnybks.net#: 13442
Genre: Non-fiction
Excerpt

g tumatanglaw sa boong sangsinacpan, ang Bagumbayang itong ating kinaiipunan ay siyang naging sacsing tayo ay lalong inilucloc sa caran~galan, pagcat pinatay ang isang Rizal, hindi magtatagal at may sisipot pang dalawa, tatlo ó daan mang caloobang Rizal.--(Palacpacan at bravo.)

Natulad nga ang umagang iyon sa culun~gan n~g mababangis na hayop na may mabibisang camandag ang look na itong ngayo'y tanda rin ng ating pagaalaala sa canya, siya'y naliliguid ng mga artillerong buhat sa cuta ng Santiago na inihatid dito, upang tuparin ang mga maling cahilingan at cahatulan, at pinanood n~g mga nag-gagandahang babaye na ang suot ay catulad ang mga pananamit n~g m~ga salaula ng unang panahon sa Roma sa isang pagpipista sa Coliseo. (Palacpacan).

¡Oh lalong calupitan! sa biglang putoc ng mga baril na pamatay ay sinabayan pa ng hiyawang viva at bravo n~g m~ga caharap doon, ng lumagpac na ang catawan n~

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
The Age of Reason
by Thomas Paine
On the Origin of Species
by Charles Darwin
Higher Lessons in English
by Alonzo Reed and Brainerd Kellogg
The Man-Eaters of Tsavo
by J.H. Patterson

See more popular titles from this genre.