Rizal sa Harap ng Bayan

Talumpating Binigkas sa Look ng Bagumbayan

Cover image for

Download


Published: 1906
Language: Tagalog
Wordcount: 4,143 / 20 pg
Downloads: 775
Added to site: 2006.05.05
mnybks.net#: 13442
Genre: Non-fiction
Excerpt

g tumatanglaw sa boong sangsinacpan, ang Bagumbayang itong ating kinaiipunan ay siyang naging sacsing tayo ay lalong inilucloc sa caran~galan, pagcat pinatay ang isang Rizal, hindi magtatagal at may sisipot pang dalawa, tatlo ó daan mang caloobang Rizal.--(Palacpacan at bravo.)

Natulad nga ang umagang iyon sa culun~gan n~g mababangis na hayop na may mabibisang camandag ang look na itong ngayo'y tanda rin ng ating pagaalaala sa canya, siya'y naliliguid ng mga artillerong buhat sa cuta ng Santiago na inihatid dito, upang tuparin ang mga maling cahilingan at cahatulan, at pinanood n~g mga nag-gagandahang babaye na ang suot ay catulad ang mga pananamit n~g m~ga salaula ng unang panahon sa Roma sa isang pagpipista sa Coliseo. (Palacpacan).

¡Oh lalong calupitan! sa biglang putoc ng mga baril na pamatay ay sinabayan pa ng hiyawang viva at bravo n~g m~ga caharap doon, ng lumagpac na ang catawan n~

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruzís co... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
The Age of Reason
by Thomas Paine
On the Origin of Species
by Charles Darwin
Hacker Crackdown
by Bruce Sterling

See more popular titles from this genre.