Rizal sa Harap ng Bayan

Talumpating Binigkas sa Look ng Bagumbayan

Cover image for

Download


Published: 1906
Language: Tagalog
Wordcount: 4,143 / 20 pg
Downloads: 792
Added to site: 2006.05.05
mnybks.net#: 13442
Genre: Non-fiction
Excerpt

g tumatanglaw sa boong sangsinacpan, ang Bagumbayang itong ating kinaiipunan ay siyang naging sacsing tayo ay lalong inilucloc sa caran~galan, pagcat pinatay ang isang Rizal, hindi magtatagal at may sisipot pang dalawa, tatlo ó daan mang caloobang Rizal.--(Palacpacan at bravo.)

Natulad nga ang umagang iyon sa culun~gan n~g mababangis na hayop na may mabibisang camandag ang look na itong ngayo'y tanda rin ng ating pagaalaala sa canya, siya'y naliliguid ng mga artillerong buhat sa cuta ng Santiago na inihatid dito, upang tuparin ang mga maling cahilingan at cahatulan, at pinanood n~g mga nag-gagandahang babaye na ang suot ay catulad ang mga pananamit n~g m~ga salaula ng unang panahon sa Roma sa isang pagpipista sa Coliseo. (Palacpacan).

¡Oh lalong calupitan! sa biglang putoc ng mga baril na pamatay ay sinabayan pa ng hiyawang viva at bravo n~g m~ga caharap doon, ng lumagpac na ang catawan n~

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Helga: Out of Hedgelands

Wood Cow Chronicles Book 1
Rick Johnson

VOLUME ONE in the WOOD COW CHRONICLES series. <... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Valkyrie's Vengeance

Loki's Wolves Book 0
Melissa Snark

Fans of paranormal and urban fantasy will enjoy... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

The Titan Drowns: Time Travel Romance

New Atlantis Time Travel Romance Book 6
Nhys Glover

2013 SFR GALAXY AWARD WINNER

"Heroism and... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Chausiku

Nightmare of the Clans Book One
Pamela E. Cash

There are six secret clans across the world–Afr... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Mademoiselle At Arms

A Georgian Romance
Elizabeth Bailey

Set in the late Georgian era, Elizabeth Bailey’... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

The Tales of Tim Hurtletuta - New Beginnings

Tales of Tim Hurtletuta Series, Book 1
Matthew James Wilkins

"Tim Hurtletuta has forgotten something. He can... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

After the Cure

Deirdre Gould

Eight years ago the December Plague swept throu... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

The Unveiling

Book One (Age of Faith 1)
Tamara Leigh

12th century England: Two men vie for the thron... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Healing Her Heart

Crystal Lake Series Book 1
Laura Scott

Dr. Gabe Allen has a rule about dating colleagues... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Never A Choice

The Choices Trilogy #1
Dee Palmer

Bethany Thorne has secrets and she’s told a few... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
The Age of Reason
by Thomas Paine
On the Origin of Species
by Charles Darwin
A History of English Literature
by George Saintsbury
An Introduction to Psychology
by Wilhelm Max Wundt
10,000 Dreams Interpreted
by Gustavus Hindman Miller
Ethics
by Aristotle
The Power of Concentration
by Theron Q. Dumont

See more popular titles from this genre.