Rizal sa Harap ng Bayan

Talumpating Binigkas sa Look ng Bagumbayan

Cover image for

Download


Published: 1906
Language: Tagalog
Wordcount: 4,143 / 20 pg
Downloads: 771
Added to site: 2006.05.05
mnybks.net#: 13442
Genre: Non-fiction
Excerpt

g tumatanglaw sa boong sangsinacpan, ang Bagumbayang itong ating kinaiipunan ay siyang naging sacsing tayo ay lalong inilucloc sa caran~galan, pagcat pinatay ang isang Rizal, hindi magtatagal at may sisipot pang dalawa, tatlo ó daan mang caloobang Rizal.--(Palacpacan at bravo.)

Natulad nga ang umagang iyon sa culun~gan n~g mababangis na hayop na may mabibisang camandag ang look na itong ngayo'y tanda rin ng ating pagaalaala sa canya, siya'y naliliguid ng mga artillerong buhat sa cuta ng Santiago na inihatid dito, upang tuparin ang mga maling cahilingan at cahatulan, at pinanood n~g mga nag-gagandahang babaye na ang suot ay catulad ang mga pananamit n~g m~ga salaula ng unang panahon sa Roma sa isang pagpipista sa Coliseo. (Palacpacan).

¡Oh lalong calupitan! sa biglang putoc ng mga baril na pamatay ay sinabayan pa ng hiyawang viva at bravo n~g m~ga caharap doon, ng lumagpac na ang catawan n~

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Prophecy's Queen

An Epic Fantasy: Prequel to The Triadine Saga
Timothy Bond

"Readers compare him to David Eddings and Brandon... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

The Eden Plague

Plague Wars Series Book 0
David VanDyke

Spend time inside a good book today! A Kindle Book... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

The Piano Girl

Part One of the Counterfeit Princess Series
Sherri Schoenborn Murray

She plays from memory. Her memories.

T... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Hollywood Assassin

A Hollywood Alphabet Series Thriller
M.Z. Kelly

HOLLYWOOD ASSASSIN: A Hollywood Alphabet Series... Read more

Cover image for Rizal sa Harap ng Bayan by Pilar J. Lazaro Hipolito - Free eBook

Aurora Sky: Vampire Hunter

Nikki Jefford

If there is one thing eighteen-year-old Aurora... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing help us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
The Age of Reason
by Thomas Paine
On the Origin of Species
by Charles Darwin

See more popular titles from this genre.