Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II

Cover image for

Download


Author: W.J. Hofdijk
Co-author: Jacob van Lennep
Published: 1854
Language: Dutch
Wordcount: 57,585 / 188 pg
LoC Category: PG
Downloads: 594
Added to site: 2009.07.11
mnybks.net#: 24674
Origin: gutenberg.org
Genre: History
Excerpt

lrike vercrighe!

Hoe en door wie Heusden weder uit de handen der Maaslanders geraakte, wordt niet gemeld; doch by de volkomen nederlaag, die Gelre en zijn bondgenooten leden, mogen wy hoogst waarschijnlijk aannemen, dat hy reeds voor het einde van den slag weder aan de zijnen was teruggegeven.--De opgevolgde vrede tusschen de twistende partyen deed Heusden eerlang weder huiswaart keeren.

Niet weinig had de oorlog, dien zijne naburen tegen elkander voerden, gestrekt om de macht van den wakkeren Floris V, die toen in Holland de gravekroon droeg, te bevestigen. Niet alleen was hy door Hertog Jan, die zijn bondgenootschap zocht, van alle leenhulde voor Zuid-Holland ontheven; maar hy had zich, terwijl het krijgstooneel op een verwijderd grondgebied was overgebracht, in staat gezien, zijn onrustige Edelen te fnuiken, de erfgoederen van de meesten hunner in leen te verkeeren, de Westfriezen te tuchtigen, landbouw en handel in zijn Graafschap te doen bloeien. Wel zag hy zich eerlang in twist gewikkeld m

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II by W.J. Hofdijk - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II by W.J. Hofdijk - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II by W.J. Hofdijk - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II by W.J. Hofdijk - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II by W.J. Hofdijk - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II by W.J. Hofdijk - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of War
by Sun Tzu
The Awakening of China
by W. A. P. Martin
The American Republic
by O.A. Brownson
Forty-Six Years in the Army
by John M. Schofield
Alexander the Great
by Jacob Abbott
Hymns and Hymnwriters of Denmark
by Jens Christian Aaberg
Ambassador Morgenthau's Story
by Henry Morgenthau

See more popular titles from this genre.