Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit

Cover image for

Download


Published: 1652
Language: Dutch
Wordcount: 52,678 / 161 pg
LoC Category: PT
Downloads: 303
Added to site: 2004.06.30
mnybks.net#: 8084
Origin: gutenberg.org
Genre: Non-fiction
Excerpt

Dat een flesch in 't koel vat lijckt;--

Langer als men 't paerdt sal jaegen Langhs de Vliet, met sweepe-slaegen, Nae den Dam, of Delft, of Haegh, Alsser Schip en schuyt en kaegh, Met sijn vracht en volck en waeren, Uw kasteel verby sal vaeren, Die, of van of nae de Vliet Door den Duycker henen schiet;-- Soo langh als men Duyts sal spreecken, En geen leeser sal ontbreken, Die een aerdigh Rijm bemint, Daer men pit en kruym in vindt.

Wijl ick sit en suff en mijmer, Opgetogen, hoe de Rijmer In soo een gemeene stof Wint soo ongemeene lof; Hoe hy Wijsheit mengt met kluchten, Hoe hy sonder jock kan tuchten[14], Hoe hy ernst met lacchen speckt, Daer men les en vreughd uyt treckt, Vind ick my in 't Bosch gekommen En op uwen Bergh geklommen, Daer een vierkant hout-gebouw (Wist ick hoe men 't noemen souw) Braght my weder op mijn sinnen, Datter voordeel was te winnen Van een heerlijck Peterschap Voor die op den hooghsten trap In het gissen konde raecken Van profijtelickst vermaecken In het geven van een nae

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit by Constantijn Huygens - Free eBook

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit by Constantijn Huygens - Free eBook

Prophecy's Queen

An Epic Fantasy: Prequel to The Triadine Saga
Timothy Bond

"Readers compare him to David Eddings and Brandon... Read more

Cover image for Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit by Constantijn Huygens - Free eBook

The Eden Plague

Plague Wars Series Book 0
David VanDyke

Spend time inside a good book today! A Kindle Book... Read more

Cover image for Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit by Constantijn Huygens - Free eBook

The Piano Girl

Part One of the Counterfeit Princess Series
Sherri Schoenborn Murray

She plays from memory. Her memories.

T... Read more

Cover image for Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit by Constantijn Huygens - Free eBook

Hollywood Assassin

A Hollywood Alphabet Series Thriller
M.Z. Kelly

HOLLYWOOD ASSASSIN: A Hollywood Alphabet Series... Read more

Cover image for Vitaulium: Hofwyck en Spaansche Wijsheit by Constantijn Huygens - Free eBook

Aurora Sky: Vampire Hunter

Nikki Jefford

If there is one thing eighteen-year-old Aurora... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing help us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
The Age of Reason
by Thomas Paine
On the Origin of Species
by Charles Darwin

See more popular titles from this genre.