Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona

Cover image for

Download


Published: 1916
Language: Tagalog
Wordcount: 13,672 / 53 pg
LoC Category: PN
Downloads: 1,660
Added to site: 2006.06.09
mnybks.net#: 13878
Genre: Poetry
Excerpt

n~guni,t, ang matigas na loob na ali,
ay hindi pumayag at cusang tumangui
at inari niyang casiraang puri.

Ang gayong paghibic at man~ga pagtaghoy
ni Margarita n~ga na ualang mag-ampon,
dakilang ligalig ang nangyaring yaon
sa buhay na naguing parang isang tapon.

Dalauang puo,t, apat ang caniyang gulang
batá pa at ayos na nahihiyasan,
nang sinag na taglay niyang cagandahan
ang sa muc-ha niya ay napagmamasdan.

Yaong pamumuhay niyang namamalas
na masama,t, parang daan ang catulad,
na nasasabugan nang man~ga bulaclac
nang caligayahang labis humicayat.

Siyang tumutucsong muling manumbalic
sa dating casama,t, cagagauang lihis,
iniuurali na sa huling guhit
ay càauaan nang Dios sa lan~git.

N~guni,t, yao,i, hibong isang camalian
pan~gaco nang Dios sa cahit sino man,
na nan~gagsisisi,t, nagtiticang tunay,
ay iguinagauad ang capatauaran.

Sa pagtauag niya,i, ang nag-ualang kibò
paanong

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

The Titan Drowns: Time Travel Romance

New Atlantis Time Travel Romance Book 6
Nhys Glover

2013 SFR GALAXY AWARD WINNER

"Heroism and... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

Helga: Out of Hedgelands

Wood Cow Chronicles Book 1
Rick Johnson

VOLUME ONE in the WOOD COW CHRONICLES series. <... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

Valkyrie's Vengeance

Loki's Wolves Book 0
Melissa Snark

Fans of paranormal and urban fantasy will enjoy... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

Chausiku

Nightmare of the Clans Book One
Pamela E. Cash

There are six secret clans across the world–Afr... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

Mademoiselle At Arms

A Georgian Romance
Elizabeth Bailey

Set in the late Georgian era, Elizabeth Bailey’... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

The Tales of Tim Hurtletuta - New Beginnings

Tales of Tim Hurtletuta Series, Book 1
Matthew James Wilkins

"Tim Hurtletuta has forgotten something. He can... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

After the Cure

Deirdre Gould

Eight years ago the December Plague swept throu... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

The Unveiling

Book One (Age of Faith 1)
Tamara Leigh

12th century England: Two men vie for the thron... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

Healing Her Heart

Crystal Lake Series Book 1
Laura Scott

Dr. Gabe Allen has a rule about dating colleagues... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

Never A Choice

The Choices Trilogy #1
Dee Palmer

Bethany Thorne has secrets and she’s told a few... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Hamlet
by William Shakespeare
Othello
by William Shakespeare
The Divine Comedy
by Dante Alighieri
One Day & Another
by Madison Cawein
Collected Works of Poe
by Edgar Allan Poe
Julius Caesar
by William Shakespeare

See more popular titles from this genre.