Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona

Cover image for

Download


Published: 1916
Language: Tagalog
Wordcount: 13,672 / 53 pg
LoC Category: PN
Downloads: 1,651
Added to site: 2006.06.09
mnybks.net#: 13878
Genre: Poetry
Excerpt

n~guni,t, ang matigas na loob na ali,
ay hindi pumayag at cusang tumangui
at inari niyang casiraang puri.

Ang gayong paghibic at man~ga pagtaghoy
ni Margarita n~ga na ualang mag-ampon,
dakilang ligalig ang nangyaring yaon
sa buhay na naguing parang isang tapon.

Dalauang puo,t, apat ang caniyang gulang
batá pa at ayos na nahihiyasan,
nang sinag na taglay niyang cagandahan
ang sa muc-ha niya ay napagmamasdan.

Yaong pamumuhay niyang namamalas
na masama,t, parang daan ang catulad,
na nasasabugan nang man~ga bulaclac
nang caligayahang labis humicayat.

Siyang tumutucsong muling manumbalic
sa dating casama,t, cagagauang lihis,
iniuurali na sa huling guhit
ay càauaan nang Dios sa lan~git.

N~guni,t, yao,i, hibong isang camalian
pan~gaco nang Dios sa cahit sino man,
na nan~gagsisisi,t, nagtiticang tunay,
ay iguinagauad ang capatauaran.

Sa pagtauag niya,i, ang nag-ualang kibò
paanong

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

Through Time-Pursuit

Claudy Conn

Milesian immortal Chancemont LeBlanc is determi... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

Disgraceful

Disgraceful Billionaires
Drew Sinclair

If push came to shove would you sell your used... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

Cheyenne

A Timeless Series Novel
Lisa L. Wiedmeier

Murder, romance, secrets and hidden pasts. Dece... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

No Good Deed

The Mark Taylor Series Book 1
M.P. McDonald

Seeing the future comes at a price. What price... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle – Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Jerusalem Delivered
by Torquato Tasso
Cross Roads
by Margaret E. Sangster
Hamlet
by William Shakespeare
Julius Caesar
by William Shakespeare
Collected Works of Poe
by Edgar Allan Poe
Beowulf
by Anonymous
Paradise Lost
by John Milton
Othello
by William Shakespeare

See more popular titles from this genre.