Fulco de Minstreel

Een historisch verhaal uit den tijd van Graaf Jan I voor jongelieden

Cover image for

Download


Published: 1892
Language: Dutch
Wordcount: 51,518 / 161 pg
LoC Category: PZ
Audiobook: www.archive.org
Downloads: 884
Added to site: 2005.06.17
mnybks.net#: 10604
Origin: gutenberg.org
Excerpt

et hij me los en sloop heen!"

"Dan kan hij nog niet ver af zijn!" riep Jonker Jan, zich naar buiten spoedende, doch--zooals de lezer weet, ook daar was de roover hem te vlug geweest.

Gijsbrecht trok Bertha naar zich toe en sloeg haar zijn arm om den hals.

"Maar mijne Bertha, mijne lieve bruid, hoe komt het toch, dat ik u in dit noodweer hier aantref? En wat gebeurde er toch eigenlijk?"

"Juist dit noodweer heeft mij hier eene schuilplaats doen zoeken, Gijsbrecht," zeide de Jonkvrouw. "Ik wist immers, dat je heden komen zoudt? Mijn verlangen naar u deed mij u tegemoet rijden, in de meening, dat ik u weldra zou tegenkomen. Maar je kwam zoo laat, Gijsbrecht, en .... "

"Ja, 't werd later dan ik gehoopt had, Bertha. Er was nog zooveel in orde te brengen op het kasteel, ten einde mijne schoone Bertha met eere als Edelvrouw te kunnen ontvangen, dat het mij waarlijk onmogelijk was vroeger te komen."

"Eindelijk werd ik door het onweer overvallen," vervolgde de Jonkvrouw, "en vond ik in deze hut eene s

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Fulco de Minstreel by Cornelis Johannes Kieviet - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for Fulco de Minstreel by Cornelis Johannes Kieviet - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Fulco de Minstreel by Cornelis Johannes Kieviet - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Fulco de Minstreel by Cornelis Johannes Kieviet - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for Fulco de Minstreel by Cornelis Johannes Kieviet - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for Fulco de Minstreel by Cornelis Johannes Kieviet - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Alice in Wonderland
by Lewis Carroll
ABC's of Science
by Charles Oliver
Black Beauty
by Anna Sewell
Treasure Island
by Robert Louis Stevenson
Aesop's Fables
by Aesop
Adventures of Pinocchio
by Carlo Collodi

See more popular titles from this genre.