In en om Java's Paradijs

De Aarde en haar Volken, 1907

Author: A. Koorevaar
Published: 1907
Language: Dutch
Wordcount: 6,934 / 29 pg
LoC Category: G
Downloads: 492
Added to site: 2006.11.17
mnybks.net#: 15272
Genre: Travel
Advertisement
Excerpt

de Marine hoopt er eenmaal "voor goed zijn anker te laten vallen", een rechterlijk ambtenaar oordeelt: "Oost-West, thuis best. Tosari thuis," en een grijs koopvaardijkapitein, die kort en bondig neerschrijft: "Alles in orde (R.)" wekt, wat zijn letterkundige ontwikkeling betreft, de geestdrift op van een aantal adelborsten, die onder 's mans gekrabbel met groote letters neerschrijven: "Drie hoera's voor de R."

De humor ontbreekt er dus ook niet. Jammer is het zeer zeker, dat, nu men hier te lande zoo in het teeken van bezuiniging staat, de regeering er toe overging om de geldelijke subsidie in te trekken, die sinds jaren aan het Sanatorium werd verleend in verband met de plaatsen, die er moesten worden opengehouden voor zieke ambtenaren eerste klasse en officieren.

Was evenwel het toekennen van subsidies aan sanatoria, vroeg "De Locomotief", wel een geldelijk offer, dat de regeering plengde ten behoeve van hare dienaren? Wij zijn in staat om een recent geval mede te deelen, waaruit blijkt dat h

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.