Free and Discounted Ebooks
Join 150,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige

Cover image for

Download


Author: Ernst Larsson
Published: 1908
Language: Swedish
Wordcount: 45,304 / 183 pg
Downloads: 720
Added to site: 2007.06.25
mnybks.net#: 17435
Genre: Non-fiction
Excerpt

lsyran erhålles vid kalkstenens bränning. Såsom affallsprodukt erhålles vid Solvay-processen en lösning af klorkalcium, hvilken dock vanligen är värdelös, emedan, ingen större användning för detta ämne finnes[2].

[Anmärkning 2: Se »Fabrikationssiffror» uti Sv. Kem. Tidskr. 1892: 14.]

*Konkurrensen mellan de båda sodametoderna.*

I rak motsats till Leblanc-metoden lämnar Solvay-metoden. icke en enda värdefull biprodukt, men denna omständighet har knappast framstått såsom en nackdel för den sistnämnda. Vid Solvay-metoden är bränsleåtgången mycket mindre, och som dessa fabriker vanligen läggas där, hvarest en nära nog värdelös koksaltlösning af tillräcklig styrka finnes att tillgå, så reduceras kostnaden för utgångsmaterialet till ett minimum. Denna senare omständighet har gjort, att ammo

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 150,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Author of the Day

N. S. Wikarski
Despite earning a Ph.D. from the University of Chicago, Amazon bestselling author, Nancy Wikarski, discovered that her real passion lies with historical mystery and adventure fiction writing. Her Arkana Series in particular has enthralled fans with its treasure hunting and secret societies. As our author of the day, we chat with Nancy about how she came up with the compelling ideas for her stories, the challenge of writing about a villain with values she cannot relate to at all and how she shares a secret skill with the main character of her series.
Read full interview...