Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige

Author: Ernst Larsson
Published: 1908
Language: Swedish
Wordcount: 45,304 / 183 pg
Downloads: 678
Added to site: 2007.06.25
mnybks.net#: 17435
Genre: Non-fiction
Advertisement
Excerpt

lsyran erhålles vid kalkstenens bränning. Såsom affallsprodukt erhålles vid Solvay-processen en lösning af klorkalcium, hvilken dock vanligen är värdelös, emedan, ingen större användning för detta ämne finnes[2].

[Anmärkning 2: Se »Fabrikationssiffror» uti Sv. Kem. Tidskr. 1892: 14.]

*Konkurrensen mellan de båda sodametoderna.*

I rak motsats till Leblanc-metoden lämnar Solvay-metoden. icke en enda värdefull biprodukt, men denna omständighet har knappast framstått såsom en nackdel för den sistnämnda. Vid Solvay-metoden är bränsleåtgången mycket mindre, och som dessa fabriker vanligen läggas där, hvarest en nära nog värdelös koksaltlösning af tillräcklig styrka finnes att tillgå, så reduceras kostnaden för utgångsmaterialet till ett minimum. Denna senare omständighet har gjort, att ammo

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.