Free and Discounted Ebooks
Join 130,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige

Cover image for

Download


Author: Ernst Larsson
Published: 1908
Language: Swedish
Wordcount: 45,304 / 183 pg
Downloads: 720
Added to site: 2007.06.25
mnybks.net#: 17435
Genre: Non-fiction
Excerpt

lsyran erhålles vid kalkstenens bränning. Såsom affallsprodukt erhålles vid Solvay-processen en lösning af klorkalcium, hvilken dock vanligen är värdelös, emedan, ingen större användning för detta ämne finnes[2].

[Anmärkning 2: Se »Fabrikationssiffror» uti Sv. Kem. Tidskr. 1892: 14.]

*Konkurrensen mellan de båda sodametoderna.*

I rak motsats till Leblanc-metoden lämnar Solvay-metoden. icke en enda värdefull biprodukt, men denna omständighet har knappast framstått såsom en nackdel för den sistnämnda. Vid Solvay-metoden är bränsleåtgången mycket mindre, och som dessa fabriker vanligen läggas där, hvarest en nära nog värdelös koksaltlösning af tillräcklig styrka finnes att tillgå, så reduceras kostnaden för utgångsmaterialet till ett minimum. Denna senare omständighet har gjort, att ammo

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Author of the Day

Lincoln Cole
When Lincoln Cole is not writing code as a computer programmer, he enjoys writing action-packed paranormal thrillers. Raven's Peak, the first book in his World on Fire series, has impressed most readers and boasts an almost-perfect review score on Amazon. As our author of the day, Cole chats about how his world travels have influenced his writing, reveals how he manages to remain on schedule and talks about creating complex characters.
Read full interview...