Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige)

Litteraturhistoriskt utkast

Cover image for

Download


Author: Josef Linck
Published: 1876
Language: Swedish
Wordcount: 57,404 / 191 pg
LoC Category: PT
Downloads: 769
Added to site: 2009.04.11
mnybks.net#: 23911
Genre: Biography

Lucidor, Lasse, 1638-1674

Show Excerpt

istats i Upsala utan resultat; men att rätta sig efter bestämda föreskrifter, behagade ej hans öfverdrifvet sjelfständiga själ. Tiden förgick, och han blef aldrig mera än student. Dermed hade han nästan stängt för sig möjligheten af befordran i statens tjenst.

Den, som underhöll honom vid universitetet, var Karl Gustaf Wrangel, som tyckes på ett högsinnadt sätt hafva sörjt för honom. Utom det lysande mäcenatskap, som då allmänt utöfvades af de store, bidrog väl äfven härtill, att morfadern och Wrangel varit krigskamrater. Den senare blef ju riksamiral, och de hade utan tvifvel närmare sammanträffat under transporterna till Tyskland och det heta sjökriget mot Kristian IVs flottor. Den ännu ej till Strusshjelm adlade hade nog beundrat Wrangels dödsförakt, då han i Kielerhamnen, der den svenska flottan låg instängd af den danska, l&au

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige) by Josef Linck - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige) by Josef Linck - Free eBook

Loose Ends

A California Corwin P. I. Mystery
David VanDyke

"Loose Ends was a great read, if you're looking... Read more

Cover image for Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige) by Josef Linck - Free eBook

Who Murdered Mr. Malone?

Garden Girls Christian Cozy Mystery Series Book 1
Hope Callaghan

Who Murdered Mr. Malone? Book 1 of the Garden G... Read more

Cover image for Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige) by Josef Linck - Free eBook

Phantasia

Book One: Into the Rain
M.U. Riyadad

After finding the body of a dragon in a metalli... Read more

Cover image for Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige) by Josef Linck - Free eBook

Fearsome

Fearsome Series Book 1
S.A. Wolfe

*This is a stand-alone book in the Fearsome Ser... Read more

Cover image for Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige) by Josef Linck - Free eBook

Anais of Brightshire

The Blood Mage Chronicles Book 1
Jamie Wilson

While rumors of monsters rising in the south bring... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Story of My Life
by Helen Keller
Forty-Six Years in the Army
by John M. Schofield
Hymns and Hymnwriters of Denmark
by Jens Christian Aaberg
Autobiography of a Yogi
by Paramhansa Yogananda
Acres of Diamonds
by Russell H. Conwell
Abraham Lincoln
by Rev. T.M. Eddy
Beethoven
by Thomas Tapper
The Age of Big Business
by Burton J. Hendrick
The Confessions
by Jean-Jacques Rousseau

See more popular titles from this genre.