Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan

Cover image for

Download


Published: 1906
Language: Tagalog
Wordcount: 7,808 / 31 pg
LoC Category: PN
Downloads: 857
Added to site: 2004.11.14
mnybks.net#: 9118
Excerpt

hindi ko hinihin~gan n~g tubós ang m~ga binibining binibihag ay hindi namán nawawala ang inyong kahati sa pagpapagod.

--Oo, n~ga po; n~guni't ang dinaramdam naming lahat ay ang hindi mo man lamang pinakikinaban~gan ang m~ga bihag na iyán, dahil sa kung makaraan ang dalawang araw sa pagkakapiit at matanong mo kung may isá man lamang na lumapastan~gan, umaglahi ó nagkulang sa balang násabi ay pakakawalan mo na't pababalikin sa kaniyang bahay na may kaakbáy pang magsasangaláng sa paglakad hangang sa makaratíng sa kanila. Kung gayón ay ¿bakit pa nagbabayó at nagsasaing kung hindi din lamang kakanin?

-¡Ah ...matanda kong Patíng! ¿Nalalaman mo bagá kung bakit ako nangbibihag n~g m~ga binibining anák n~g mayayaman? Upang malasap n~g m~ga mayayamang iyán ang pait n~g magdamdam n~g dahil sa kapurihán. Lahat n~g makaalam n~g pagkabihag sa isáng binibini'y magsasapantah

Reviews

Average Rating of 5 from 1 reviews: *****
2005.07.17
Tamiko
*****

A young man whose family suffered injustices from the town officials
becomes a rebel. This sets into motion a story about love, intrigue
and revenge.

Ang isang bata ay lumaki na nakita ang pamilyang nagdusa sa mga kamay ng mga opisyal. Naging paghimok ito sa bata na maging tulisan noon siya ay lumaki. Dito nagpapatuloy ang kuwento ng pag-ibig, intriga at paghihiganti.


(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan by Patricio Mariano - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan by Patricio Mariano - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan by Patricio Mariano - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan by Patricio Mariano - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan by Patricio Mariano - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan by Patricio Mariano - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Clarimonde
by Théophile Gautier
The Arabian Nights
by Andrew Lang
The Prince
by Nicolo Machiavelli
Treasure Island
by Robert Louis Stevenson
A Poor Wise Man
by Mary Roberts Rinehart
Dracula
by Bram Stoker
The Secret Adversary
by Agatha Christie
Pride and Prejudice
by Jane Austen
At the Mountains of Madness
by H.P. Lovecraft

See more popular titles from this genre.