Kunstenaarsleven te Parijs

Roman uit het Bohème-leven

Author: Henry Murger
Language: Dutch
Wordcount: 104,647 / 326 pg
LoC Category: PQ
Downloads: 544
Added to site: 2011.10.28
mnybks.net#: 30937
Advertisement

a novel inspired by the authors own life as a poor artist living i Paris.

Show Excerpt

iet hier," voegde hij eraan toe, nadruk leggend op de laatste woorden.

De jonge man wilde antwoorden, toen juist een dragonder-ordonnance de binnenplaats opkwam.

"Woont mijnheer Bernard hier?" vroeg hij, terwijl hij een brief uit zijn portefeuille haalde.

"Die woont hier," antwoordde de concierge.

"Hier is een brief voor hem," zeide de ordonnance, "geef mij het reçu ervoor;" en hij overhandigde den concierge een reçu, dat deze in zijn loge ging teekenen.

"Neem me niet kwalijk, dat ik u even alleen laat," zeide de concierge tot den jongen man, die ongeduldig op de binnenplaats heen en weer liep, "maar ik heb hier een brief van den minister voor mijnheer Bernard, den huisheer, dien moet ik even boven brengen."

Toen de concierge op zijn kamer kwam, was mijnheer Bernard bezig zich te scheren.

"Wat wil je van me, Durand?"

"Mijnheer," antwoordde deze, zijn pet afnemend, "een ordonnance is dat voor u komen brengen, het komt van den minister."

Cover image for

Download


show mobile phone QR code

Featured BooksDonate a small amount via Paypal below or read about some other ways that you can support ManyBooks.