Free and Discounted Ebooks
Join 130,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Om viljans frihet

Ett föredrag

Cover image for

Download


Published: 1922
Language: Swedish
Wordcount: 6,306 / 27 pg
Downloads: 941
Added to site: 2006.03.20
mnybks.net#: 13052
Genre: Non-fiction
Excerpt

sett, han är icke utom oss, utan inom oss, utgör värt eget innersta jag. All vår makt är därför på samma gång hans makt; och vår viljas frihet, dess upphöjdhet över naturnödvändighet, är just ett uttryck för vår delaktighet i den gudomliga allmakten. Det är därför så långt ifrån, att Guds allmakt hindrar vår frihet, att tvärtom vår vilja är fri endast i samma mån som Guds makt verkar inom oss. Det är detta vi kalla Guds nåd, och denna är på samma gång vår högsta frihet.

Ingen av de nu antydda formerna av determinismen, varken den psykologiska eller den teologiska, är emellertid den specifikt nutida formen av determinismen. Denna är en helt annan; vi leva ej längre i någon naivt optimistisk upplysningstid, ej heller i en tid, då det religiösa betraktelsesättet utövar

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Author of the Day

Serenity Woods
Besides writing great romance novels, Serenity Woods enjoys juggling, archaeology and celebrating Christmas next to the pool. She lives in the sub-tropical Northland of New Zealand with her husband and teenage son and likes to write books about everyday people, with the issues that affect them. As our author of the day, Woods talks about her Christmas Boxset, Three Wise Men, why she is not a fan of alpha males and reveals what readers can expect from her pen next.
Read full interview...