Schetsen uit den Kaukasus

De Aarde en Haar Volken 1887

Cover image for

Download


Author: Carla Serena
Language: Dutch
Wordcount: 16,649 / 59 pg
LoC Category: G
Downloads: 248
Added to site: 2005.12.18
mnybks.net#: 11960
Genre: Travel
Excerpt

en dag gepleegd; ik meen reeds vroeger gezegd te hebben, dat de publieke opinie in zulk een roof niets schandelijks of onteerends ziet. Daarentegen wordt het wegnemen van wat het ook zij, binnen de muren eener woning, als eene lage en eerlooze daad beschouwd.

Hoewel de Goeriërs geruimen tijd het juk van den Islam hebben moeten dragen, zijn zij toch onveranderlijk aan het Christendom trouw gebleven; naarmate hunne kerken werden geschonden en verwoest, werden zij niet moede, ze weder te herstellen en op te bouwen. Dit was met name het geval met de kapel van Ecadia, tegenover Oezoergheti, op een heuvel gelegen, die een der uitloopers is van de bergketen, welke Goerië van Turkije scheidt. Ge kunt u haast niets schilderachtigers denken dan die kleine kapel, oprijzende uit de weelderige bosschages, waarmede de heuvel is bekleed. Wilt ge haar bezoeken, dan is het u nuttig, eenigszins ervaren te zijn in de gymnastiek. Vooreerst moet ge de rivier de Bzoedsja oversteken over eene brug van de meest eenvoudige samenst

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Schetsen uit den Kaukasus by Carla Serena - Free eBook

The Titan Drowns: Time Travel Romance

New Atlantis Time Travel Romance Book 6
Nhys Glover

2013 SFR GALAXY AWARD WINNER

"Heroism and... Read more

Cover image for Schetsen uit den Kaukasus by Carla Serena - Free eBook

Valkyrie's Vengeance

Loki's Wolves Book 0
Melissa Snark

Fans of paranormal and urban fantasy will enjoy... Read more

Cover image for Schetsen uit den Kaukasus by Carla Serena - Free eBook

Helga: Out of Hedgelands

Wood Cow Chronicles Book 1
Rick Johnson

VOLUME ONE in the WOOD COW CHRONICLES series. <... Read more

Cover image for Schetsen uit den Kaukasus by Carla Serena - Free eBook

Mademoiselle At Arms

A Georgian Romance
Elizabeth Bailey

Set in the late Georgian era, Elizabeth Bailey’... Read more

Cover image for Schetsen uit den Kaukasus by Carla Serena - Free eBook

Chausiku

Nightmare of the Clans Book One
Pamela E. Cash

There are six secret clans across the world–Afr... Read more

Cover image for Schetsen uit den Kaukasus by Carla Serena - Free eBook

The Tales of Tim Hurtletuta - New Beginnings

Tales of Tim Hurtletuta Series, Book 1
Matthew James Wilkins

"Tim Hurtletuta has forgotten something. He can... Read more

Cover image for Schetsen uit den Kaukasus by Carla Serena - Free eBook

After the Cure

Deirdre Gould

Eight years ago the December Plague swept throu... Read more

Cover image for Schetsen uit den Kaukasus by Carla Serena - Free eBook

The Unveiling

Book One (Age of Faith 1)
Tamara Leigh

12th century England: Two men vie for the thron... Read more

Cover image for Schetsen uit den Kaukasus by Carla Serena - Free eBook

Healing Her Heart

Crystal Lake Series Book 1
Laura Scott

Dr. Gabe Allen has a rule about dating colleagues... Read more

Cover image for Schetsen uit den Kaukasus by Carla Serena - Free eBook

Never A Choice

The Choices Trilogy #1
Dee Palmer

Bethany Thorne has secrets and she’s told a few... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Across Asia on a Bicycle
by Thomas Gaskell Allen
A Cathedral Courtship
by Kate Douglas Wiggin
The Innocents Abroad
by Mark Twain
Across The Plains
by Robert Louis Stevenson
Aztec Land
by Maturin M. Ballou
Across the Prairie in a Motor Caravan
by Frances Halton Eva Hasell
Adventures in Many Lands
by Various Authors
The Purple Land
by William Henry Hudson
Tent Life in Siberia
by George Kennan
Beasts, Men and Gods
by F. Ossendowski

See more popular titles from this genre.