Free and Discounted Ebooks
Join 150,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin

Cover image for

Download


Published: 1887
Language: Tagalog
Wordcount: 6,050 / 25 pg
LoC Category: BL
Downloads: 741
Added to site: 2004.11.16
mnybks.net#: 9508
Genre: Religion
Excerpt

b dito sa pagninilay na ito, ay houag acong may hanapi,t, han~garin, cundi ang igaganti cong catampatan, at nang purihin ang caniyang camahalan magpasaualang hangan. Siya naua.


ICALAUANG PANALAŃGIN

SA ICAPITONG ARAO.

ˇAy Jesús! Dios na totoo,t, Maestro nang tanang sarisaring cabanalan, na inilagay mo,t, inihalal dini sa ibabao nang lupa ang aquing Amang san Agustín, dili nang pamahayan nang lahat na man~ga cabanalan lamang, cun di nang alaga,t, diliguin (at parang totoong arao) ay palagoin pa naman niya ang man~ga cabanalan sa halamanan nang santa Iglesia, at magacay siya,t, manogot sa pitong puo,t, limang Religión, na umaalinsunod sa liuanag nang caniyang casanto-santosang Regla at aral nang totoong pagpapacaruc-ha, pamimintuho at pag-iin~gat sa cahalayan; ang idinaraing co sa iyo, Pan~ginoong co, ay ang itanim mo sa caloloua co ang lahat nang cabanalan, at nang cun aco,i, maguing duc-hang totoo sa loob, at mapagin~gatang co ang dilang cahalayan, at masunod co ang man~ga utos mo, ay maguing da

Reader Reviews

Average Rating of 5 from 1 reviews: *****
2005.07.17
tamiko
*****

A novena published in 1887 in honour of Saint Augustin.

Isang novena na ipinalimbag noong 1887 na ipinangangaralan si Santo Augustin.


SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 150,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password