Reize naar Surinamen, vol 1

en Door de BInnenste Gedeelten van Guiana

Cover image for

Download


Language: Dutch
Wordcount: 69,033 / 215 pg
LoC Category: G
Downloads: 376
mnybks.net#: 6585
Genres: History, Travel
Excerpt

ewapende Negers, die zig in de bosschen verzamelt had, voor de Volkplanting ten uitersten geducht wierd, Hun Hoog Mogenden, de Staaten der Vereenigde Nederlanden, deed besluiten, om eene magt af te zenden, die in staat zoude zyn, den muitelingen het hoofd te bieden, en zelfs, zoo het mogelyk was, den opstand te dempen.

Myne eerzucht strekte om in den Engelschen zee-dienst te gaan; maar de weinige hoop tot bevordering, die nu in vreedes-tyd natuurlyk te wagten stond, gevoegd by den slegten staat van myne geldmiddelen, noopte my, om van den zeedienst af te zien, en de aanstelling tot Vaandrig aan te neemen, die my zonder kosten wierd aangeboden, in één der Regimenten van de Schotsche Brigade, in Hollandsche soldy staande, ten tyde, dat de heer JOSEPH YORCK (wylen Lord DOWER) aldaar Afgezant van ons Hof was. Het was in zyne handen, dat ik den gewoonen eed afleide van afzweering en getrouwheid aan mynen Koning en myn Vaderland, als zynde in Engeland in de oorlogs-rolle opgeschreven.--Ik heb gedacht, dat ik aan

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of War
by Sun Tzu
The Social Cancer
by José Rizal
'Indiscretions' of Lady Susan
by Lady Susan Townley
Hymns and Hymnwriters of Denmark
by Jens Christian Aaberg
Bygone Beliefs
by H. Stanley Redgrove
Tales of the Alhambra
by Washington Irving
A Maker of History
by E. Phillips Oppenheim
Werwolves
by Elliott O'Donnell

See more popular titles from this genre.