Reize naar Surinamen, vol 1

en Door de BInnenste Gedeelten van Guiana

Cover image for

Download


Language: Dutch
Wordcount: 69,033 / 215 pg
LoC Category: G
Downloads: 379
mnybks.net#: 6585
Genres: History, Travel
Excerpt

ewapende Negers, die zig in de bosschen verzamelt had, voor de Volkplanting ten uitersten geducht wierd, Hun Hoog Mogenden, de Staaten der Vereenigde Nederlanden, deed besluiten, om eene magt af te zenden, die in staat zoude zyn, den muitelingen het hoofd te bieden, en zelfs, zoo het mogelyk was, den opstand te dempen.

Myne eerzucht strekte om in den Engelschen zee-dienst te gaan; maar de weinige hoop tot bevordering, die nu in vreedes-tyd natuurlyk te wagten stond, gevoegd by den slegten staat van myne geldmiddelen, noopte my, om van den zeedienst af te zien, en de aanstelling tot Vaandrig aan te neemen, die my zonder kosten wierd aangeboden, in één der Regimenten van de Schotsche Brigade, in Hollandsche soldy staande, ten tyde, dat de heer JOSEPH YORCK (wylen Lord DOWER) aldaar Afgezant van ons Hof was. Het was in zyne handen, dat ik den gewoonen eed afleide van afzweering en getrouwheid aan mynen Koning en myn Vaderland, als zynde in Engeland in de oorlogs-rolle opgeschreven.--Ik heb gedacht, dat ik aan

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle – Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen, vol 1 by John Gabriel Stedman - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The American Republic
by O.A. Brownson
The Awakening of China
by W. A. P. Martin
Forty-Six Years in the Army
by John M. Schofield
The Art of War
by Sun Tzu
The Beginner's American History
by D. H. Montgomery
13 Days
by John Alan Lyde Caunter
John Quincy Adams
by John T. Morse

See more popular titles from this genre.