Reize naar Surinamen, vol 2

en Door de BInnenste Gedeelten van Guiana

Cover image for

Download


Language: Dutch
Wordcount: 66,336 / 203 pg
LoC Category: G
Downloads: 571
mnybks.net#: 6589
Genres: History, Travel
Excerpt

n voor deezen eenige PlantagiŽn bebouwd hadden. Het viel hard, om geduurende den nacht de ongelukkige soldaaten over dorst te hooren klagen. De Colonel echter bleef, tot den derden dag, 'er by, om verder voort te trekken, in de hoop van eenige kreek of beek te ontmoeten, en den algemeenen dorst te lesschen. Maar hy wierd in zyne verwagting bedrogen; want den 12den, tot op den middag door de brandende zand-woestynen heen getrokken hebbende, bezweek hy zelf met veele anderen, die door een aanhoudenden en verteerenden dorst waaren ter neder geslagen. Het was nog een geluk voor ons, dat de muitelingen ons in deeze gesteldheid niet aantastten. Het was ons ondoenlyk geweest den minsten tegenstand te bieden: de grond was bezaait met elendigen, die door eene brandende koorts gefolterd wierden. De Colonel zelf was hopeloos; zyne tong verdroogde in zyn mond, en zyne lippen waaren geheel zwart; zulk een bitter lyden verduurde hy. In deezen staat konde ik, hoe weinig hy het ook verdienen mogt, myn mededogen niet weigeren

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Ė Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of War
by Sun Tzu
The Awakening of China
by W. A. P. Martin
The American Republic
by O.A. Brownson
Forty-Six Years in the Army
by John M. Schofield
Alexander the Great
by Jacob Abbott
Ambassador Morgenthau's Story
by Henry Morgenthau
Hymns and Hymnwriters of Denmark
by Jens Christian Aaberg

See more popular titles from this genre.