Reize naar Surinamen, vol 2

en Door de BInnenste Gedeelten van Guiana

Cover image for

Download


Language: Dutch
Wordcount: 66,336 / 203 pg
LoC Category: G
Downloads: 571
mnybks.net#: 6589
Genres: History, Travel
Excerpt

n voor deezen eenige PlantagiŽn bebouwd hadden. Het viel hard, om geduurende den nacht de ongelukkige soldaaten over dorst te hooren klagen. De Colonel echter bleef, tot den derden dag, 'er by, om verder voort te trekken, in de hoop van eenige kreek of beek te ontmoeten, en den algemeenen dorst te lesschen. Maar hy wierd in zyne verwagting bedrogen; want den 12den, tot op den middag door de brandende zand-woestynen heen getrokken hebbende, bezweek hy zelf met veele anderen, die door een aanhoudenden en verteerenden dorst waaren ter neder geslagen. Het was nog een geluk voor ons, dat de muitelingen ons in deeze gesteldheid niet aantastten. Het was ons ondoenlyk geweest den minsten tegenstand te bieden: de grond was bezaait met elendigen, die door eene brandende koorts gefolterd wierden. De Colonel zelf was hopeloos; zyne tong verdroogde in zyn mond, en zyne lippen waaren geheel zwart; zulk een bitter lyden verduurde hy. In deezen staat konde ik, hoe weinig hy het ook verdienen mogt, myn mededogen niet weigeren

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Through Time-Pursuit

Claudy Conn

Milesian immortal Chancemont LeBlanc is determi... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Cheyenne

A Timeless Series Novel
Lisa L. Wiedmeier

Murder, romance, secrets and hidden pasts. Dece... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

No Good Deed

The Mark Taylor Series Book 1
M.P. McDonald

Seeing the future comes at a price. What price... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Ė Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Reize naar Surinamen,  vol 2 by John Gabriel Stedman - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Art of War
by Sun Tzu
The American Republic
by O.A. Brownson
Alexander the Great
by Jacob Abbott
Forty-Six Years in the Army
by John M. Schofield
The Awakening of China
by W. A. P. Martin
Ambassador Morgenthau's Story
by Henry Morgenthau
The Age of Big Business
by Burton J. Hendrick

See more popular titles from this genre.