Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan

En hjälpreda för svenska medborgare

Cover image for

Download


Published: 1903
Language: Swedish
Wordcount: 12,366 / 50 pg
LoC Category: PT
Downloads: 434
Added to site: 2010.09.28
mnybks.net#: 29117
Origin: gutenberg.org
Excerpt

vara känd för gudsfruktan, samt att skolrådet äger rätt att återkalla tillståndet, om undervisningen i den enskilda skolan af skolrådet befinnes anordnad »i strid med de för folkskolan gifna föreskrifter».

Prästerskapet utöfvar uppsikt öfver de enskilda skolorna likaväl som öfver folkskolan.

Huruvida enskilda skolor, motsvarande folkskolans stadium, måste anses tvungna att meddela kristendomsundervisning, torde vara ovisst. Men säkert är att om religionsundervisning meddelas, måste detta ske i statskyrklig anda eller åtminstone icke i strid däremot. Härvid märkes, utom hvad nyss blifvit nämt, äfven förordn. »angående ansvar för den som söker förmå annan till affall från evangeliskt lutherska läran» den 16 nov. 1869, där det bl. a. heter: »Om någon, hvilken af fö

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Loose Ends

A California Corwin P. I. Mystery
David VanDyke

"Loose Ends was a great read, if you're looking... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Who Murdered Mr. Malone?

Garden Girls Christian Cozy Mystery Series Book 1
Hope Callaghan

Who Murdered Mr. Malone? Book 1 of the Garden G... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Phantasia

Book One: Into the Rain
M.U. Riyadad

After finding the body of a dragon in a metalli... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Fearsome

Fearsome Series Book 1
S.A. Wolfe

*This is a stand-alone book in the Fearsome Ser... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Anais of Brightshire

The Blood Mage Chronicles Book 1
Jamie Wilson

While rumors of monsters rising in the south bring... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Clarimonde
by Théophile Gautier
Emma
by Jane Austen
Dracula
by Bram Stoker
The ''Genius''
by Theodore Dreiser
The Secret Adversary
by Agatha Christie
Pride and Prejudice
by Jane Austen
At the Mountains of Madness
by H.P. Lovecraft
The Count's Chauffeur
by William le Queux

See more popular titles from this genre.