Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan

En hjälpreda för svenska medborgare

Cover image for

Download


Published: 1903
Language: Swedish
Wordcount: 12,366 / 50 pg
LoC Category: PT
Downloads: 434
Added to site: 2010.09.28
mnybks.net#: 29117
Origin: gutenberg.org
Excerpt

vara känd för gudsfruktan, samt att skolrådet äger rätt att återkalla tillståndet, om undervisningen i den enskilda skolan af skolrådet befinnes anordnad »i strid med de för folkskolan gifna föreskrifter».

Prästerskapet utöfvar uppsikt öfver de enskilda skolorna likaväl som öfver folkskolan.

Huruvida enskilda skolor, motsvarande folkskolans stadium, måste anses tvungna att meddela kristendomsundervisning, torde vara ovisst. Men säkert är att om religionsundervisning meddelas, måste detta ske i statskyrklig anda eller åtminstone icke i strid däremot. Härvid märkes, utom hvad nyss blifvit nämt, äfven förordn. »angående ansvar för den som söker förmå annan till affall från evangeliskt lutherska läran» den 16 nov. 1869, där det bl. a. heter: »Om någon, hvilken af fö

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Clarimonde
by Théophile Gautier
Pride and Prejudice
by Jane Austen
The Arabian Nights
by Andrew Lang
The Secret Adversary
by Agatha Christie
The Prince
by Nicolo Machiavelli
At the Mountains of Madness
by H.P. Lovecraft
The Count's Chauffeur
by William le Queux
Dracula
by Bram Stoker
The ''Genius''
by Theodore Dreiser

See more popular titles from this genre.