Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan

En hjälpreda för svenska medborgare

Cover image for

Download


Published: 1903
Language: Swedish
Wordcount: 12,366 / 50 pg
LoC Category: PT
Downloads: 439
Added to site: 2010.09.28
mnybks.net#: 29117
Origin: gutenberg.org
Excerpt

vara känd för gudsfruktan, samt att skolrådet äger rätt att återkalla tillståndet, om undervisningen i den enskilda skolan af skolrådet befinnes anordnad »i strid med de för folkskolan gifna föreskrifter».

Prästerskapet utöfvar uppsikt öfver de enskilda skolorna likaväl som öfver folkskolan.

Huruvida enskilda skolor, motsvarande folkskolans stadium, måste anses tvungna att meddela kristendomsundervisning, torde vara ovisst. Men säkert är att om religionsundervisning meddelas, måste detta ske i statskyrklig anda eller åtminstone icke i strid däremot. Härvid märkes, utom hvad nyss blifvit nämt, äfven förordn. »angående ansvar för den som söker förmå annan till affall från evangeliskt lutherska läran» den 16 nov. 1869, där det bl. a. heter: »Om någon, hvilken af fö

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle – Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Clarimonde
by Théophile Gautier
The Arabian Nights
by Andrew Lang
The Secret Adversary
by Agatha Christie
The ''Genius''
by Theodore Dreiser
Moby Dick
by Herman Melville
War and Peace
by Leo Tolstoy
Crime and Punishment
by Fyodor Dostoyevsky
At the Mountains of Madness
by H.P. Lovecraft

See more popular titles from this genre.