Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan

En hjälpreda för svenska medborgare

Cover image for

Download


Published: 1903
Language: Swedish
Wordcount: 12,366 / 50 pg
LoC Category: PT
Downloads: 432
Added to site: 2010.09.28
mnybks.net#: 29117
Origin: gutenberg.org
Excerpt

vara känd för gudsfruktan, samt att skolrådet äger rätt att återkalla tillståndet, om undervisningen i den enskilda skolan af skolrådet befinnes anordnad »i strid med de för folkskolan gifna föreskrifter».

Prästerskapet utöfvar uppsikt öfver de enskilda skolorna likaväl som öfver folkskolan.

Huruvida enskilda skolor, motsvarande folkskolans stadium, måste anses tvungna att meddela kristendomsundervisning, torde vara ovisst. Men säkert är att om religionsundervisning meddelas, måste detta ske i statskyrklig anda eller åtminstone icke i strid däremot. Härvid märkes, utom hvad nyss blifvit nämt, äfven förordn. »angående ansvar för den som söker förmå annan till affall från evangeliskt lutherska läran» den 16 nov. 1869, där det bl. a. heter: »Om någon, hvilken af fö

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Nano Contestant

Episode 1: Whatever It Takes
Leif Sterling

Fans of the Hunger Games and Sci-Fi Thrillers will... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Prophecy's Queen

An Epic Fantasy: Prequel to The Triadine Saga
Timothy Bond

"Readers compare him to David Eddings and Brandon... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

The Eden Plague

Plague Wars Series Book 0
David VanDyke

Spend time inside a good book today! A Kindle Book... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

The Piano Girl

Part One of the Counterfeit Princess Series
Sherri Schoenborn Murray

She plays from memory. Her memories.

T... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Hollywood Assassin

A Hollywood Alphabet Series Thriller
M.Z. Kelly

HOLLYWOOD ASSASSIN: A Hollywood Alphabet Series... Read more

Cover image for Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan by Georg Stjernstedt - Free eBook

Aurora Sky: Vampire Hunter

Nikki Jefford

If there is one thing eighteen-year-old Aurora... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing help us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Adventures of Sherlock Holmes
by Arthur Conan Doyle
Clarimonde
by Théophile Gautier
The Piano Girl
by Sherri Schoenborn Murray
Wuthering Heights
by Emily Brontë
The Arabian Nights
by Andrew Lang
The White Wolf
by Arthur Thomas Quiller-Couch
The ''Genius''
by Theodore Dreiser
'Doc.' Gordon
by Mary Wilkins Freeman
Pride and Prejudice
by Jane Austen

See more popular titles from this genre.