Free and Discounted Ebooks
Join 150,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Myne eerste vlerken

Cover image for

Download


Language: Dutch
Wordcount: 11,278 / 42 pg
LoC Category: PT
Downloads: 220
mnybks.net#: 6741
Genre: Poetry
Excerpt

hem dit baerd'
Maer echter kon hem dit niet baten.

Hy neemt dan zyn afscheid met tranen zoo warm,
Zegt: "Vaerwel, Heleen! voor twee dagen;"
Hy geeft haer een zoen, en hy drukt ze in zyn arm,
En scheen zich zoo fel te beklagen!

Hy was nu al gansch eenen dag op de baen,
En dacht niet dan aen zyn geliefde;
Hy dacht haer te zien, en heur beeld lacht' hem aen,
Wyl 't afzyn zoo bitter hem griefde...

Terwyl hy dus dacht aen zyn liefste zoo teêr,
Legde Edgard zyn listen en strikken,
Hy trad voor het huis van Heleen heen en weêr
En vond haer zoo droevig aen 't snikken...

Nu ging hy tot haer, en hy vatt' haer de hand;
"Waerom hebt gy toch zoo gegrezen?
Gewis omdat Geert voor twee dagen uit 't land
Ver van u, zyn liefste, is gerezen...

"O ween daerom niet; ach! dit doet my ook pyn,
Hy mint my het meest van zyn vrinden;
En kan er ook ergens een enkele zyn
Zoo trouw wel, als ik ben, te vinden?"

Dus sprak

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 150,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Author of the Day

H. Leighton Dickson
Award-winning Indie author Heather Dickson has always been steampunk before she even knew it was ‘a thing!’ A great fan of the original fathers of Victorian steampunk, HG Wells and Jules Verne, and also a scientist by training, Dickson loves to think of imaginative ways machines can work differently. As our Author of the Day, Dickson talks about her latest novel, Cold Stone & Ivy, and reveals how she has managed to publish 8 books while still working a day job.
Read full interview...