Vanden Vos Reinaerde

Uitgegeven en Toegelicht

Cover image for

Download


Author: Unknown
Published: 1856
Language: Dutch
Wordcount: 78,596 / 304 pg
LoC Category: PT
Downloads: 1,135
Added to site: 2010.11.09
mnybks.net#: 29527
Origin: gutenberg.org
Genre: Non-fiction
Excerpt

teksten. Dit is een eerste vereischte; want eerst als men de omwerking in haar geheel voor oogen heeft zal eene werkelijke vergelijking mogelijk worden, en de tijdsbepaling van het ontstaan van het tweede stuk naauwkeurig kunnen worden afgebakend.

Ik vervul thans het eerste gedeelte mijner taak; ik geef in de eerste plaats een nieuwen druk van het ouder, oorspronkelijke stuk, omdat dit, wegens de meerder aesthetische waarde, de meeste belangstelling verdient en zal opwekken. Ik waag het eene nieuwe uitgave te leveren, omdat de bekende teksten tot een wetenschappelijk onderzoek onvoldoende zijn, daar zij niet zelden berusten in eene lezing die onverstaanbaar is, en geen zin hoegenaamd oplevert. Ik streefde er daarom naar een kritisch verbeterden, lees- en verstaanbaren tekst tot stand te brengen.

Ik heb daartoe naauwkeurig de varianten in GRIMMS uitgave vergeleken, en waar het mij noodig scheen, mij vergewist van de lezing van het Comburger handschrift door bemiddeling van KAUSLERS onuitputtelij

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for Vanden Vos Reinaerde by Unknown - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for Vanden Vos Reinaerde by Unknown - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for Vanden Vos Reinaerde by Unknown - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for Vanden Vos Reinaerde by Unknown - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for Vanden Vos Reinaerde by Unknown - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for Vanden Vos Reinaerde by Unknown - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Age of Reason
by Thomas Paine
The Art of Public Speaking
by Dale Carnegie
Approaching Zero
by Paul Mungo
On the Origin of Species
by Charles Darwin
10,000 Dreams Interpreted
by Gustavus Hindman Miller
The Poetics
by Aristotle
Hormones and Heredity
by J.T. Cunningham

See more popular titles from this genre.