Free and Discounted Ebooks
Join 130,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Clipsrymkes

Cover image for

Download


Published: 1846
Language: Frisian
Wordcount: 9,404 / 36 pg
LoC Category: PN
Downloads: 2,189
Added to site: 2006.11.20
mnybks.net#: 15312
Genre: Poetry
Excerpt

Ja, oalje-dom wier de alde dey;
(God mey 'r ues foār bewarje!)
Do barnden lampen de oalje wey,
Now haw' wy goed, dy-sparje!

LICHME.

Ues lichme is aeydop lyck,
Myn freuanen! As wy steārre,
Is 't neat; went 't iiw'ge pyck
Komt uet 'e siel, de deārre.

LJEACHTMIS.

Fy, all'gearr, 't ljeachtmis, ald in ny?
Né, hwat ick lieow, dat lieow ick net:
Dit neam ick sins-forbjustery,
'n Dat 's 't tjusterst tjuster dat min hat.

MAL.

Net altiid in oeral,
Mar is 't net faek 't gefal:
Ien bastert 't mal fen 't mal?

MATTH. 7:21.

O grouel, dy dit wird forjit!
Al: "Heare, Heare!" ropt, mar lit
Al hwat de Heare ues hjir belęste:
Is 'n Heareschreeuwer net op wey--
Węr sa'n ien den belānje mey,
Dy God lit dwaen, om sels to ręsten!?

MINSCEN.

De minscen, weagens lyk,

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 120,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Author of the Day

Stacy Claflin
Author Stacy Claflin writes in three different genres, and as the case with her Gone trilogy, often from multiple points of view.
Read full interview...