Free and Discounted Ebooks
Join 150,000 readers! Get our ebook deals straight to your inbox.

Clipsrymkes

Cover image for

Download


Published: 1846
Language: Frisian
Wordcount: 9,404 / 36 pg
LoC Category: PN
Downloads: 2,234
Added to site: 2006.11.20
mnybks.net#: 15312
Genre: Poetry
Excerpt

Ja, oalje-dom wier de alde dey;
(God mey 'r ues foār bewarje!)
Do barnden lampen de oalje wey,
Now haw' wy goed, dy-sparje!

LICHME.

Ues lichme is aeydop lyck,
Myn freuanen! As wy steārre,
Is 't neat; went 't iiw'ge pyck
Komt uet 'e siel, de deārre.

LJEACHTMIS.

Fy, all'gearr, 't ljeachtmis, ald in ny?
Né, hwat ick lieow, dat lieow ick net:
Dit neam ick sins-forbjustery,
'n Dat 's 't tjusterst tjuster dat min hat.

MAL.

Net altiid in oeral,
Mar is 't net faek 't gefal:
Ien bastert 't mal fen 't mal?

MATTH. 7:21.

O grouel, dy dit wird forjit!
Al: "Heare, Heare!" ropt, mar lit
Al hwat de Heare ues hjir belęste:
Is 'n Heareschreeuwer net op wey--
Węr sa'n ien den belānje mey,
Dy God lit dwaen, om sels to ręsten!?

MINSCEN.

De minscen, weagens lyk,

SUBSCRIBE TO MANYBOOKS 

FREE EBOOKS 

Join 150,000+ fellow readers! Get Free eBooks and book bargains from ManyBooks in your inbox. 

We respect your email privacy

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password