De Zuidster

Het land der diamanten

Cover image for

Download


Author: Jules Verne
Published: 1920
Language: Dutch
Wordcount: 81,370 / 262 pg
LoC Category: PT
Downloads: 1,865
Added to site: 2006.01.24
mnybks.net#: 11099
Excerpt

ben ik gereed. Ik heb reeds driemaal het betrekkelijk hoofdstuk in de handleiding der scheikunde, die gij mij geleend hebt, gelezen, zoodat "dat gasvormig, kleurloos, reuk- en smaakloos lichaam" hoegenaamd geen geheim meer voor mij is!"

Daarop maakte miss Watkins eene bevallige buiging en verdween als een ijl luchtverschijnsel. Een oogenblik later weerklonken de akkoorden van een uitmuntende piano in een der vertrekken die het meest verwijderd van de spreekkamer gelegen waren, en verkondigden dat het jonge meisje geheel en al in hare muzikale oefeningen verdiept was.

"Welnu, mijnheer Watkins," hernam Cyprianus, wien de liefelijke verschijning zijn aanzoek in het geheugen teruggeroepen zou hebben, wanneer hij in staat zoude geweest zijn dat te vergeten. "Welnu, mijnheer Watkins, zult gij mij een antwoord op de vraag verleenen, die ik de eer had tot u te richten?"

Mr. Watkins nam zijn pijp uit den mond, spoog met eene poging van voornaamheid op den grond, hief het hoofd op en vroeg terwijl hij een sche

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for De Zuidster by Jules Verne - Free eBook

Through Time-Pursuit

Claudy Conn

Milesian immortal Chancemont LeBlanc is determi... Read more

Cover image for De Zuidster by Jules Verne - Free eBook

Disgraceful

Disgraceful Billionaires
Drew Sinclair

If push came to shove would you sell your used... Read more

Cover image for De Zuidster by Jules Verne - Free eBook

Cheyenne

A Timeless Series Novel
Lisa L. Wiedmeier

Murder, romance, secrets and hidden pasts. Dece... Read more

Cover image for De Zuidster by Jules Verne - Free eBook

No Good Deed

The Mark Taylor Series Book 1
M.P. McDonald

Seeing the future comes at a price. What price... Read more

Cover image for De Zuidster by Jules Verne - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for De Zuidster by Jules Verne - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

Open Minds
by Susan Kaye Quinn
I'm a Stranger Here Myself
by Dallas McCord Reynolds
The Invisible Man
by H.G. Wells
The Time Machine
by H.G. Wells
After The Ending
by Lindsey Fairleigh
The Mysterious Island
by Jules Verne
A Princess of Mars
by Edgar Rice Burroughs
Anthem
by Ayn Rand

See more popular titles from this genre.