De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie

Cover image for

Download


Author: Paul Verschave
Published: 1911
Language: Dutch
Wordcount: 78,482 / 268 pg
LoC Category: PT
Downloads: 356
Added to site: 2011.06.25
mnybks.net#: 30239
Genre: Politics
Excerpt

illen in meeningen en sympathieën, stelde zij er zich tevreden mee, de eenheid te bewaren en trouw de liberalen als hun bondgenooten te ondersteunen.

Toen kwam de groote strijd voor het onderwijs. Aan zichzelven overgelaten, kwam er tusschen hen onderling toenadering, en zonnen zij op een organisatie, die door de omstandigheden van dag tot dag al noodzakelijker gemaakt werd. Alleen, het bleven onbestemde gedachten, het kwam niet verder dan een droom, en het oogenblik scheen nog ver verwijderd, dat zij duidelijken vorm aannemen en haar verwerkelijking verkrijgen zouden.

Intusschen had de schoolstrijd een aanvang genomen en in korten tijd had hij zulk een belangrijkheid verkregen, dat hij aldra richting gaf aan de ontwikkeling der partijen.

Tot 1857 was de school gebleven in handen van den staat. De wet van 13 Augustus 1857 was gekomen. Zij had wel het vrije onderwijs geschapen, en ook aan de Roomschen geoorloofd bizondere scholen te openen, maar terzelfder tijd had zij het neutrale on

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

Nefertiti's Heart

The Artifact Hunters Book 1
A.W. Exley

Cara Devon has always suffered curiosity and im... Read more

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

Astray in Couper

Matty Cruz Adventure Book 1
R. Marquez

When the economic downturn ends Matty Cruz’s co... Read more

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

1/2986

Annelie Wendeberg

Our world changed - our climate, our ecosystems... Read more

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

Wild-born

Psionic Pentalogy Book 1
Adrian Howell

A telekinetic teenager. A telepathic child. A p... Read more

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

Forager

A Dystopian Trilogy Book 1
Peter R. Stone

A century after an apocalyptic war reduces all... Read more

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

Where Angels Tread

Kensington Family Novels Book 1
Clare Kenna

Fall in love with the Kensington siblings in th... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Communist Manifesto
by Karl Marx and Friedrich Engels
Walden
by Henry David Thoreau
The Republic
by Plato
A Poor Wise Man
by Mary Roberts Rinehart
Utopia
by Thomas More
The Rights of Man
by Thomas Paine
'Indiscretions' of Lady Susan
by Lady Susan Townley
Common Sense
by Thomas Paine

See more popular titles from this genre.