De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie

Cover image for

Download


Author: Paul Verschave
Published: 1911
Language: Dutch
Wordcount: 78,482 / 268 pg
LoC Category: PT
Downloads: 359
Added to site: 2011.06.25
mnybks.net#: 30239
Genre: Politics
Excerpt

illen in meeningen en sympathieën, stelde zij er zich tevreden mee, de eenheid te bewaren en trouw de liberalen als hun bondgenooten te ondersteunen.

Toen kwam de groote strijd voor het onderwijs. Aan zichzelven overgelaten, kwam er tusschen hen onderling toenadering, en zonnen zij op een organisatie, die door de omstandigheden van dag tot dag al noodzakelijker gemaakt werd. Alleen, het bleven onbestemde gedachten, het kwam niet verder dan een droom, en het oogenblik scheen nog ver verwijderd, dat zij duidelijken vorm aannemen en haar verwerkelijking verkrijgen zouden.

Intusschen had de schoolstrijd een aanvang genomen en in korten tijd had hij zulk een belangrijkheid verkregen, dat hij aldra richting gaf aan de ontwikkeling der partijen.

Tot 1857 was de school gebleven in handen van den staat. De wet van 13 Augustus 1857 was gekomen. Zij had wel het vrije onderwijs geschapen, en ook aan de Roomschen geoorloofd bizondere scholen te openen, maar terzelfder tijd had zij het neutrale on

(Promote your book here)

Featured Books

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

Rise of The Iron Eagle

The Iron Eagle Series Book 1
Roy A. Teel Jr.

Is The Iron Eagle a psychotic serial killer?Read more

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

Desired

True Alpha 1
Alisa Woods

Shifters in Seattle Desired (True Alpha 1) Ne... Read more

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

Open Minds

Mindjack Saga Book 1
Susan Kaye Quinn

When everyone reads minds, a secret is a danger... Read more

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

XGeneration 1

You Don't Know Me (XGeneration Series)
Brad Magnarella

In the fall of 1984, Cold War tensions between... Read more

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

Drive, Ride, Repeat

The Mostly-True Account of a Cross-Country Car and Bicycle Adventure
Al Macy

Author Al Macy is a character and a tightwad wi... Read more

Cover image for De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave - Free eBook

I Bring the Fire

Part I: Wolves (A Loki Story)
C. Gockel

In the middle of America, Amy Lewis is on her way... Read more

(advanced)
login | register

User ID

Password

reset password

Help ManyBooks by sharing this page!

See it as donating a moment of your social media time, every little thing helps us improve and stay online.

Popular in This Genre

The list of books below is based on the weekly downloads by our users regardless of eReader device or file format.

The Communist Manifesto
by Karl Marx and Friedrich Engels
The American Republic
by O.A. Brownson
Walden
by Henry David Thoreau
The Republic
by Plato
A Poor Wise Man
by Mary Roberts Rinehart
Ambassador Morgenthau's Story
by Henry Morgenthau
The Conquest of Bread
by Peter Kropotkin
Common Sense
by Thomas Paine

See more popular titles from this genre.