Ang Mahusay na Paraan nang Pag-Gamot sa manga Maysaquit