Ang Liham ni Dr. Jose Rizal sa mga Kadalagahan sa Malolos, Bulakan