Elias Lönnrot

Elias Lönnrot
Biografiskt utkast

By

0
(0 Reviews)
Elias Lönnrot by August Ahlqvist

Published:

1884

Downloads:

1,580

Share This

Elias Lönnrot
Biografiskt utkast

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ej förvåna, att ett så mottagligt och varmt sinne som Lönnrots helt och hållet lät sig hänföras af folkdiktningen. Efter aflagd kandidatexamen tog han renseln på ryggen och begaf sig på en fotvandring, afsedd enkom för samlandet af folksång. Han besökte de trakter, Topelius anvisat honom, och hvad han der fann, det veta vi. Första gången (år 1828) genomvandrade han det område af Karelen, som hör till Kuopio län; andra gången (år 1831) utsträckte han sin färd längre norrut, till trakterna af Kajana. Afkastningen af dessa färder utgjorde fyra smärre häften, utgifna under den gemensamma titeln "Kantele", i hvilka de skilda diktslagen, de episkt-mytiska och de lyriska, ännu äro sammanblandade.[3] Under sin tredje färd (år 1832) utsträckte han sitt insamlingsarbete i finska Karelen till Repola, bortom finsk-ryska gränsen. Deremellan egnade

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Lewena Bayer - How Civility in the Workplace Increases Profitability
FEATURED AUTHOR - For more than 20 years Lewena Bayer has been internationally recognized as the leading expert on civility at work. With a focus on social intelligence and culturally-competent communication, the team at Civility Experts – which includes 501 affiliates in 48 countries has supported 100’s of organizations in building better workplaces. In addition to her role as CEO of international civility training group Civility Experts Inc. www.CivilityExperts.com which includes The Civility Speakers Bureau… Read more