Elias Lönnrot

Elias Lönnrot
Biografiskt utkast

By

0
(0 Reviews)
Elias Lönnrot by August Ahlqvist

Published:

1884

Downloads:

1,604

Share This

Elias Lönnrot
Biografiskt utkast

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ej förvåna, att ett så mottagligt och varmt sinne som Lönnrots helt och hållet lät sig hänföras af folkdiktningen. Efter aflagd kandidatexamen tog han renseln på ryggen och begaf sig på en fotvandring, afsedd enkom för samlandet af folksång. Han besökte de trakter, Topelius anvisat honom, och hvad han der fann, det veta vi. Första gången (år 1828) genomvandrade han det område af Karelen, som hör till Kuopio län; andra gången (år 1831) utsträckte han sin färd längre norrut, till trakterna af Kajana. Afkastningen af dessa färder utgjorde fyra smärre häften, utgifna under den gemensamma titeln "Kantele", i hvilka de skilda diktslagen, de episkt-mytiska och de lyriska, ännu äro sammanblandade.[3] Under sin tredje färd (år 1832) utsträckte han sitt insamlingsarbete i finska Karelen till Repola, bortom finsk-ryska gränsen. Deremellan egnade
Eleanor Chance - Historical Woman's Fiction set in Renaissance Italy
FEATURED AUTHOR - Eleanor Chance is an award-winning suspense, thriller, and historical women's fiction writer who thrives on crafting tales of everyday superheroes. Her debut novel, Arms of Grace, is a finalist in consideration for production by Wind Dancer Films, a silver medalist in the Readers' Favorite Awards, and a recipient of the B.R.A.G. Medallion. Eleanor has traveled the world and lived in five different countries. She currently lives in the Williamsburg, Virginia area with her husband, is the proud… Read more